Als je niets te verbergen hebt waarom zou je dan iemand wantrouwen?
Recente Tweets
Laatste reacties
  Artikelen
  Foto's
  Lijst met albums
  Europese privacytoezichthouders niet overtuigd van noodzaak en proportionaliteit van Europees voorstel voor traceren terrorismefinanciering
  Europese privacytoezichthouders niet overtuigd van noodzaak en proportionaliteit van Europees voorstel voor traceren terrorismefinanciering 
   
  Mededeling, 10 oktober 2011
  De Europese privacytoezichthouders hebben in een brief aan de Europese Commissie hun bezorgdheid geuit over de ontwikkeling van een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering, het Europese Terrorist Finance Tracking System (TFTS). Hoewel er nog geen uitgewerkt voorstel ligt voor zo’n Europees systeem, benadrukken zij dat zij niet overtuigd zijn van de nut en noodzaak van een dergelijk systeem.
  De Europese privacywaakhonden, verenigd in de Artikel 29-werkgroep, hebben hun bezorgdheid geuit over het plan om een Europees TFTS op te zetten in een brief aan Eurocommissaris Malmström (Binnenlandse Zaken). Deze brief van 29 september 2011 is een reactie op de Mededeling die de Commissaris eind juli presenteerde. Het TFTS is bedoeld als de Europese tegenhanger van het huidige Amerikaanse Terrorist Finance Tracking programma (TFTP), dat na de aanvallen van 11 september 2001 is opgezet om na te gaan langs welke weg terroristen hun activiteiten financieren. Dit programma geeft bepaalde justitiële instanties toegang tot een databank met informatie over internationale banktransacties. Deze instanties kunnen door daarin te zoeken mogelijke sporen vinden van financiering van (de voorbereiding van) terroristische activiteiten. De Mededeling van de Commissie bevat nog geen uitgewerkt voorstel voor het Europese TFTS, maar gaat in op algemene elementen van zo’n systeem. In de komende maanden zal de Commissie de verschillende mogelijkheden tegen elkaar afwegen, waarna zij naar verwachting met een concreet voorstel zal komen. Gezien de principiële bezwaren betreffende de noodzaak en de proportionaliteit van het systeem, in welke vorm dan ook, voelen de Europese privacytoezichthouders zich genoodzaakt nu al te reageren. Wat de Europese privacytoezichthouders betreft is er geen overtuigend en onweerlegbaar bewijs voor de noodzaak en proportionaliteit van een Europees TFTS. In de brief roepen zij daarom de Commissie op zulk bewijs te leveren op het moment dat zij een definitief voorstel presenteert. Duidelijk moet worden gemaakt dat TFTS het doel dient dat ermee wordt beoogd, namelijk het bestrijden van terroristische activiteiten. De opstellers van de brief benadrukken dat het verzamelen van informatie “die misschien ooit nog wel eens van pas zou kunnen komen” onvoldoende basis is om een dergelijk systeem op te zetten. De Europese privacytoezichthouders behandelen in hun brief aan de Commissie ook andere aspecten van het systeem, zoals:
  • de internationale verstrekking van grote hoeveelheden informatie
  • de verschillende soorten informatie die wordt gegenereerd en gedeeld
  • bewaartermijnen
  • de rechten van de betrokkenen.
  Wat dit laatste betreft benadrukken zij dat betrokkenen altijd het recht moeten hebben op inzage in hun eigen persoonsgegevens en dat dit inzagerecht correct en volledig moet worden ingevuld. De Europese privacytoezichthouders zullen de discussie over het Europese TFTS kritisch volgen en wanneer daar aanleiding toe bestaat met aanvullende standpunten komen.
   

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl