Als je niets te verbergen hebt waarom zou je dan iemand wantrouwen?
Recente Tweets
Laatste reacties
  Artikelen
  Foto's
  Lijst met albums
  Totale Controle van Europa dmv RFID

  Dag allen,  

  De ontwikkelingen van de RFID gaan in een rap tempo. Europa heeft op een conferentie in Lissabon aangegeven dat zij onderzoek willen gaan doen mbt de verspreiding en ontwikkeling van de RFID technologie. Het is een technologie wat al behoorlijk is doorontwikkeld, met name in Mexico is de ontwikkeling van RFID chip in een vergevorderd stadium. Daar wordt het RFID systeem gekoppeld aan het GPS systeem zodat op 12 meter nauwkeurig kan worden gezien waar iemand zich bevindt.

  Europa wil graag een voortrekkersrol vervullen op het gebied van RFID. Wat voor een consequenties heeft dat voor de persoonlijke levenssfeer van de burger en kan deze nog ongezien of onopgemerkt door het leven.

  Er is nog veel 'onbekend' over de RFID chip en over wat voor een gevolgen dat allemaal met zich meebrengt. In Nederland zijn de burgers niet op de hoogte van de ontwikkelingen en van de gevolgen die de invoering van de RFID met zich mee zal gaan brengen. De media besteedt op dit moment weinig tot geen aandacht aan de ontwikkelingen op het gebied van de RFID en de daarmee samenhangende invoering van de Biometrische Identificatieverplichtingen. In bijgevoegde linken en onderstaande artikelen wil ik jullie attent maken op de recente ontwikkelingen op het gebied van RFID en Biometrische Identificatie. Uiteraard is in deze zelfonderzoek ook noodzakelijk want het gaat ook jou leven aan.  

  http://www.tech-faq.com/ylang/nl/mondex-smart-card.shtml 

  gr, Klaas van der Kolk

  Bijgevoegd.

  23 november 2007 
  Europa wil voortrekkersrol RFID
  Geplaatst door:
  Anton Ekker 

  Op een conferentie in Lissabon over Radio Frequency Identification (RFID) heeft de Portugese minister van Wetenschap aangegeven dat Europa koploper moet gaan worden op het gebied van het onderzoek, de ontwikkeling en de verspreiding van RFID-technologie. Portugal is op dit moment voorzitter van de Europese Unie. 

  Viviane Reding, Europees commissaris voor de Informatiemaatschappij, heeft zich hierbij aangesloten. Volgens haar luidt de opkomst van RFID een nieuwe fase van de informatiemaatschappij in. RFID zal immers leiden tot een “internet of things” doordat het elk door de mens gemaakt voorwerp koppelt aan het web. 

  Toch zijn er ook veel kritische geluiden over RFID, met name waar het gaat over privacy. Peter Hustinx, de European Data Protection Superviser, heeft reeds aangekondigd dat de Europese privacyregels zullen moeten worden verduidelijkt en eventueel aangevuld om de opkomst van RFID in goede banen te leiden. Daarbij is het met name van belang om te verzekeren dat gebruikers controle hebben over de technologie en dat hen de mogelijkheid van een expliciete opt-in wordt geboden.

   Spychips

   

   

  Geschreven door Louise Baanders                        

   

  Het wordt al gebruikt in reisdocumenten, personeelspassen, huisdieren, kledingzaken, bibliotheken, zwembaden, pretparken en gevangenissen… en toch weten maar weinig Nederlanders wat RFID is. Met het seminar ‘Recalling RFID’ in De Balie op 19 en 20 oktober, wilden de organisatoren de aandacht vestigen op deze ‘onzichtbare’ technologie. 

  Zeventig procent van de Nederlanders weet niet wat RFID is als we de uitkomsten van het onderzoek van het Rathenau Instituut, het ECP en de Consumentenbond mogen geloven. Uit dit zelfde onderzoek blijkt ook dat veel Nederlanders die na 26 augustus een paspoort hebben aangevraagd niet weten dat dit een chip bevat. In dat zelfde onderzoek staat echter ook dat een meerderheid van de Nederlanders het goed vindt dat digitale vingerafdrukken en foto’s uit het nieuwe RFID paspoort worden gebruikt voor opsporingsdoeleinden. De vraag is echter wat deze conclusies waard zijn als veel mensen niet weten wat RFID precies is. In elk geval stelde Christian van het Hof van het Rathenau Instituut op het seminar nog eens dat er helderheid moet komen over het gebruik van RFID in de opsporing. Dit geldt niet alleen voor de centrale opslag van biometrische gegevens uit het RFID paspoort maar ook wat betreft het gebruik de reisgegevens van de OV chipkaart. Het Rathenau instituut adviseert het ministerie van Justitie ook onderzoek te doen naar de effectiviteit van RFID als opsporingsmiddel.

  Creatief gebruik en beveiliging

  RFID chips kunnen leiden tot creatieve combinaties tussen de gewone en de virtuele wereld zoals Rafi Haladjian, oprichter van Violet company liet zien. Zijn digitale konijntje kon door even aan een boekje met RFID chip te snuffelen een sprookje voorlezen. Voor meer politiek geëngageerde toehoorders die RFID plaatsen in een brede maatschappelijke context waren vooral de bijdragen van Melanie Rieback, Stephan Engberg en Katherine Albrecht interessant. Rieback, Vrije Universiteit Amsterdam, ontwikkelt een RFID Guardian. Dat is een draagbaar apparaatje dat het onbevoegd uitlezen van RFI-tags tegengaat. Het is een soort ‘firewall’ die per tag het signaal kan versleutelen, zodat het onleesbaar is voor onbevoegden maar wel kan worden uitgelezen door gewenste ontvangers. Binnen een straal van een meter kan de Guardian RFID-tags afschermen en kan in mobiele telefoons of laptops worden ingebouwd. Het kan ook als decoder gebruikt worden om de versleutelde informatie te lezen.

  De positie van de burger en consument

  Stephan Engberg (Priway/Copenhagen Business School) begon met een statement dat biometrie een grote bedreiging is voor de democratie en dat niet alleen vanwege de verstoring van de balans tussen controleur en gecontroleerde. Hij is van mening dat er een verandering moet komen van het veiligheidsparadigma: anonimiteit versus identificatie. "We willen natuurlijk geen anonieme wereld waarin criminelen kunnen doen wat ze willen maar identificatie helpt niet want er is altijd het risico dat de een of andere vorm van identificatie wordt gebruikt voor criminele doeleinden." In een virtuele omgeving is het niet altijd nodig om bekend te maken wie je bent maar wat je bent. Wie je bent zegt niet zoveel, het is vooral belangrijk te weten wat je bedoelingen zijn. Engberg pleit voor een systeem waarin er meer balans is in de beveiliging en waarin de burger/consument de controle houdt over zijn gegevens. Uit veiligheidsoogpunt is het bovendien niet verstandig slechts op een stap te vertrouwen bijvoorbeeld op biometrie wat volgens Engberg de meest onveilige methode is die er bestaat. Ook RFID is niet veilig genoeg om als identificatiemiddel te gebruiken. Een RFID is slechts een computer en om die te beveiligen en controle te houden over onze gegevens hebben we een ‘firewall’ nodig, ook als er gegevens uitgewisseld worden. De visie van Engberg kan gezien worden als typerend voor de Scandinavische landen waar de maatschappij transparanter is dan in de rest van Europa en waar bovendien een algemene identificatieplicht als bevoegdheid voor de politie ontbreekt. Nederland dat eenzijdig inzet op identificatie en het preactief verzamelen van digitale sporen zou daarvan nog veel kunnen leren.

  Spychips, het einde van de privacy

  Het hoogtepunt was natuurlijk de presentatie van Katherine Albrecht (CASPIAN – Consumers Against Supermarket Privacy Invasion And Numbering) die met het boek Spychips de aandacht vestigde op de grote gevaren van RFID. In een wereld waarin alle producten met een RFID-tag met een specifiek nummer gemerkt zijn die worden gekoppeld aan klantenkaarten en credit cards wordt het heel eenvoudig mensen te volgen en inzicht te krijgen in hun interesse en bestedingspatroon en dat is volgens Albrecht ook de bedoeling. Door tags in kledingstukken die mensen dragen kunnen mensen van minuut tot minuut gevolgd worden en wat te denken van vuilnisemmers met daarin afval gemerkt met RFID tags. Zo’n emmer hoeft maar even gescand te worden om inzicht te krijgen in het huishoudbudget en bestedingspatroon. En als bankbiljetten een chip krijgen zouden onbekenden zomaar de inhoud van je portemonaie kunnen scannen. Hier ligt niet alleen het gevaar van een totale Big Brother-maatschappij op de loer maar ook van de georganiseerde misdaad die misbruik maakt van dit soort technologie. De VS heeft geen privacyrichtlijnen en wetten zoals Europa. Privacybescherming is in de VS geen zaak van bureaucraten maar van de mensen zelf en Albrecht voegt de daad bij het woord. Zij verbaast zich over het vertrouwen wat Europese burgers in hun regering hebben. "De VS heeft wetgeving van uw land geweld aangedaan door het opvragen van passagiersgegevens. De VS willen niet alleen Big Brother spelen in eigen land maar in de hele wereld. U mag uw eigen regering dan wel vertrouwen maar wees zeer, zeer voorzichtig ten aanzien van mijn regering."

  Albrecht waarschuwt ook tegen de Verichip. Onlangs kwam ze medische rapporten op het spoor waarin wordt aangetoond dat laboratoriumdieren die gechipt waren in een op de tien gevallen een kankergezwel ontwikkelden. Onderzoek toonde aan dat in alle gevallen de transponder precies in het midden van het gezwel zat.
    
  Is de techniek een gevaar of alleen de toepassing?

  De discussie aan het eind van de dag was vooral inhoudelijk en meer diepgaand dan bij eerdere RFID seminars. Dat lag misschien aan het feit dat er dit maal geen politici aanwezig waren. Met uizondering van Albrecht zagen alle deelnemers RFID als neutraal, niet de techniek is het gevaar maar de toepassing waarbij risico’s ontstaan. De verschillen in standpunten waren meer het gevolg van een persoonlijke invalshoek. Christian van het Hof verweet Katherine Albrecht dat zij teveel focust op tags op producten terwijl hier (in Nederland) het biometrisch paspoort en de OV chipkaart een probleem dreigen te worden. De opstelling van Albrecht valt misschien te verklaren uit het feit dat in de VS de invloed van bedrijven veel groter is, Amerika een automaatschappij is en bovendien veel uitgestrekter waardoor je minder snel een paspoort nodig hebt om een grens te passeren. Alle deelnemers waren overtuigd van de noodzaak van een solide beveiliging van RFID-tags. Ook een burgerrechtbeweging hebben we in Nederland dringend nodig. Het privacyprobleem is niet alleen het gevolg van de onverschilligheid van de burger. Het blijkt in de praktijk moeilijk om aan mensen die denken dat ze niets te verbergen hebben uit te leggen wat de gevaren zijn van de huidige technische ontwikkelingen. Katherine Albrecht verwoordde dit het best; "Het is geen kwestie van privacy versus veiligheid maar van vrijheid versus controle." 

  Ik heb mezelf nu al geruime tijd verdiept in RFID-chip technologie en ik kan er heel kort over zijn. Het komt er op neer dat die hele technologie niet meer is dan een machtsmiddel van de allerrijksten zodat we allemaal afhankelijk zijn van de chip in ons dagelijks leven. Ze willen een monopolie op deze chips hebben zodat ze nog rijker en machtiger worden dan ze al zijn. De chip wordt ons niet opgedrongen maar door subtiele manipulatie willen wij het uiteindelijk zelf. Door dagelijkse angst te zaaien (terrorisme), zullen de meesten niet tegenstribbelen wanneer deze chips er komen, integendeel, een goede kans dat we het zelfs graag willen.

  De macht van de regering zal immens groot zijn. Alles wat je doet, waar je komt, wat je koopt enz.  zal geregistreerd worden op allerlei mogelijke plekken. Privacy is dan alleen nog maar een illusie. Bij ' misdadigers'  is de oplossing heel simpel: de chip deactiveren. Hierdoor kan je dus niets meer kopen, kan je nergens meer binnenkomen en zal je dus een soort Amish bestaan moeten gaan lijden. Het probleem is dat je niet kan voorspellen wanneer je een misdadiger bent in zo'n regering. Misschien is preken tegen de staat in het openbaar wel genoeg voor een “deactivatie”. 

  Heel bedroevend allemaal en we kunnen er bijna niets aandoen. Het enige wat we kunnen doen is "nee" zeggen tegen de chip. In het begin zullen veel mensen dit doen, maar dit zal zeer snel afzwakken. Uiteindelijk zal bijna niemand nee zeggen, alleen de echte volhouders. Zelfs die mensen zullen zich uiteindelijk laten chippen, want je kan er gewoon niet meer omheen. De mensen die zich toch niet laten chippen zullen uiteindelijk een eenzaam leven gaan leiden en zullen worden uitgelachen door de maatschappij.
  Sommige zullen zeggen, ach wat een doemdenker, dit zal nooit gebeuren en is nog zo ver weg, dan leef ik toch niet meer! Maar dit is dus niet waar. RFID begint langzaam maar zeker zijn opmars te maken. In de media hoor je er steeds vaker over, en dat is het begin van het einde! Dit bericht kwam ik bijvoorbeeld vandaag tegen:
   

  Het moet een ideaal systeem tegen spijbelaars worden. Vanaf volgend jaar kunnen ouders de verrichtingen van hun kinderen via internet volgen. Ook zou het systeem in de toekomst toepasbaar kunnen worden voor bedrijven. Toch staan niet alle ouders te springen om het systeem. David Clouter, een bezorgde vader die deze actie te ver vindt gaan, richtte de organisatie 'Leave Them Kids Alone' op. Hij vindt dat het om een technologie gaat die moet toegepast worden op criminelen en niet op schoolkinderen. 

  Bron: Fok.nl/Tweakers.net 23 Oktober 2007"  

  Bovenstaand bericht is het begin van de opmars van RFID. Hadden wij in Nederland die hersenloze mensen van de Baja-Beach-Club die zich voor een paar drankjes lieten chippen (zie foto hiernaast), nu zijn het dus al onschuldige schoolkinderen die nu dus ultiem gecontroleerd kunnen worden. Ook werd er wel eens beweerd dat RFID veels te zwak is om als opsporingsmiddel te gebruiken. Niets is minder waar! Ik heb een meeting bijgewoond van een grote netwerkapparatuur fabrikant, en zij hebben een techniek ontwikkeld waar de nekharen van overeind gaan staan. Iedereen weet ongeveer hoe GPS werkt. Door middel van een aantal satellieten wordt je positie berekent aan de hand van een ingenieuze berekening op basis van een soort driehoek systeem. Je bent zoveel meter van satelliet A, B, C dus dat betekent dat je op positie X bent.

  Nu hebben deze knappe knoppen dit op WIFI-niveau gedaan en kan je al met een aantal goedkope access-points de exacte positie bepalen van objecten of mensen die “getagged” zijn. Zo werd er een voorbeeld gegeven met ziekenhuizen waar alle rolstoelen getagged waren en dus makkelijk teruggevonden konden worden. Maar er was overigens ook een live preview. In het gebouw liepen een aantal mensen rond met een tag. Je kon precies zien op de plattegrond waar zij zich bevonden en wanneer je op hun “bolletje”  drukte zag je precies wie zij waren en wat hun functie was. Je kan zelfs een alarm instellen als iemand te lang stil staat als je dit zou willen en de gekste dingen die je kan verzinnen zijn mogelijk.

  Zoals ik net al aangaf kunnen we er weinig aan doen. RFID wordt ons de strot in geduwd en we hebben het niet eens in de gaten. We kunnen alleen maar hopen dat genoeg mensen nee blijven zeggen tegen RFID, want doen we dit niet, dan is er geen sprake meer van privacy en geven we de overheden de ultieme controle in handen. Zij willen hier overigens ver voor gaan. Het in scene zetten van 9/11 was slechts het begin van een veel groter plan.

  Ik raad iedereen om deze documentaire te bekijken. Hierin gaat het over de ultieme machthebbers in de wereld en hoe dit tot stand is gekomen. Zeer interresant en duidelijk verwoord. Hij duurt overigens wel twee uur, maar dat is het wel waard. Het heeft een lange intro, maar deze kan je doorspoelen tot je “Part I”  ziet.

  http://www.zeitgeistmovie.com/ 

   Bron: http://www.u-subjects.nl  

   

   Handig dat er nu steeds meer stads-wifi-netwerken komen. Want deze techniek kan ook daar op toegepast worden! Zo werd mij daar verteld dat Microsoft alle PDA-phones klaar gaat maken voor deze techniek. Windows Mobile 2007 zal standaard de software ingebouwd krijgen waardoor je dus via dit WIFI-systeem opspoorbaar bent. Ik was in ieder geval erg verbaasd dat ik hier nog niets van had gehoord.

   

   "Scholieren van de Hungerhil School in het Britse Edenthorpe ondergaan momenteel een test waarbij het schoolembleem op hun uniform van een RFID-chip is voorzien. Dit moet de veiligheid vergroten en de registratie van scholieren eenvoudiger maken. De fabrikant hiervan heet Dambro en hoopt op een succesvolle proef zodat daarna alle schooluniformen standaard van een RFID-chip kunnen worden voorzien. Het Britse ministerie van onderwijs heeft al interesse getoond.

  'Inwendige ID-chip veroorzaakt kanker'

  Nederlanders dragen nog geen RFID-chip bij zich. Bij dieren wordt de techniek hier wel al toegepast. Steeds meer honden- en katteneigenaren laten hun trouwe viervoeters chippen. Het apparaatje, ter grote van een rijstkorrel, zit verborgen onder de huid en maakt het mogelijk om het dier met een speciale scanner te identificeren. 

  Om veiligheidsredenen gaan in steeds meer landen stemmen op om ook mensen te chippen. Amerikaanse wetenschappers vinden dat zeer riskant. Uit meerdere onderzoeken, sommigen al uit 1996, blijkt namelijk dat de chip een ontsteking kan veroorzaken, met kanker tot gevolg. Dat effect is al waargenomen bij muizen, en treedt vrijwel zeker ook op bij mensen. 

  In de Verenigde Staten is het gebruik van RFID-chips bij mensen al toegestaan. De experts willen dat dit besluit wordt teruggedraaid. Meer onderzoek moet leiden tot een chip die geen ontstekingen veroorzaakt. De bestaande uitvoeringen zouden bij 1 tot 2 procent van de dragers tot kanker leiden. 

  Nederlanders dragen nog geen RFID-chip bij zich. Bij dieren wordt de techniek hier wel al toegepast. Steeds meer honden- en katteneigenaren laten hun trouwe viervoeters chippen. Het apparaatje, ter grote van een rijstkorrel, zit verborgen onder de huid en maakt het mogelijk om het dier met een speciale scanner te identificeren. 

  Om veiligheidsredenen gaan in steeds meer landen stemmen op om ook mensen te chippen. Amerikaanse wetenschappers vinden dat zeer riskant. Uit meerdere onderzoeken, sommigen al uit 1996, blijkt namelijk dat de chip een ontsteking kan veroorzaken, met kanker tot gevolg. Dat effect is al waargenomen bij muizen, en treedt vrijwel zeker ook op bij mensen. 

  In de Verenigde Staten is het gebruik van RFID-chips bij mensen al toegestaan. De experts willen dat dit besluit wordt teruggedraaid. Meer onderzoek moet leiden tot een chip die geen ontstekingen veroorzaakt. De bestaande uitvoeringen zouden bij 1 tot 2 procent van de dragers tot kanker leiden.

  Bron: http://www.gezondheidsnet.nl  

    Actie tegen biometrisch paspoort

  De invoering van de identificatieplicht was nog maar het begin. Vanaf 26 augustus 2006 is een RFID chip met biometrische gegevens verplicht voor paspoort en identiteitskaart. Het kabinet wil die gegevens ook verzamelen in databases. 

  ”Een paspoort is geen persoonsbewijs maar een reisdocument”, althans dat is nog steeds het officiële standpunt van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Maar volgens het Meldpunt Misbruik Identificatieplicht is een paspoort ook een identiteitskaart “sinds in 2005 de wet op de uitgebreide identificatieplicht is ingevoerd” vergelijkbaar met het persoonsbewijs uit de oorlog.

  Het persoonsbewijs bevatte niet alleen naam, voornamen, geboortedatum, woonplaats, rijksadministratienummer (het toenmalige persoonsnummer), en een foto maar ook een vingerafdruk van de houder. Er hoorde ook nog een registratiekaart bij met vingerafdruk die op de gemeentesecretarie werd bewaard. Al deze componenten komen anno 2007 terug, maar dan digitaal. In 2006 werd in Nederland het biometrisch paspoort ingevoerd met een digitale foto van de houder op een RFID chip. In 2009 wil men daar ook de vingerafdrukken van beide wijsvingers aan toevoegen. 

  Databases 

  Deze informatie wordt zeer waarschijnlijk binnen een paar jaar, doch uiterlijk in 2009 in gemeentelijke databases opgeslagen en kan gemakkelijk met andere gemeenten en zelfs internationaal worden uitgewisseld. Kort nadat de identificatieplicht in Nederland een feit was kondigden de ministers Donner en Remkes aan een centrale database te willen bouwen met daarin de paspoortgegevens, inclusief foto’s en vingerafdrukken van iedereen die een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt. 

  In een brief van 24 januari 2005 aan de Tweede Kamer liet het kabinet weten dat, in het kader van terrorismebestrijding, een informatie-infrastructuur zal worden ontwikkeld waarmee de mogelijkheid ontstaat om de identiteit tevens online te verifiëren. Als reden geeft het kabinet “look a like fraude waarvan ook terroristen gebruik kunnen maken.” Die zinsnede geeft feitelijk al aan dat daar geen overtuigende bewijzen voor zijn, laat staan cijfers. Ook de terroristen van 9/11 reisden op hun eigen paspoort naar de VS. Het terrorisme is dan ook een alibi om draconische maatregelen die de toets van het doelbindingsprincipe en proportionaliteit niet kunnen doorstaan, toch in te voeren. 

  Na de aanslagen op het WTC en het Pentagon kondigde president Bush allerlei veiligheidsmaatregelen af. Eén ervan was de US Enhanced Border Security and Visa Reform Act. Amerika begon met de biometrische registratie van binnenkomende reizigers, te beginnen met reizigers uit islamitische landen. Het eiste bovendien van alle landen die deelnemen aan het Visa Waiver Program (waaronder Nederland) dat zij biometrische paspoorten in zouden voeren. 

  Bovendien wordt van iedereen die naar de VS reist, in het kader van het US VISIT Program (United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology), de vingerafdrukken gescand en een digitale foto genomen die in een centraal informatiesysteem worden bewaard. Nu waren alle Europese landen voor elf september 2001 al lang bezig met een biometrisch paspoort en identiteitskaart, maar na de aanslagen werd biometrie opeens als antiterrorisme maatregel uit de hoge hoed getoverd en “het moet allemaal van Amerika”. 

  Slimme camera’s 

  In Nederland werd het biometrische paspoort al in het tweede paarse kabinet voorgesteld door minister Van Boxtel. Het was officieel de bedoeling om daarmee te verifiëren of het paspoort en de houder bij elkaar horen. Dat er in feite een geheel nieuwe methode werd ontwikkeld om mensen ook zonder paspoort te kunnen identificeren, dat aspect werd in de discussie zoveel mogelijk vermeden. Alleen de Registratiekamer “het huidige College Bescherming Persoonsgegevens” waarschuwde voor centrale opslag van biometrische gegevens omdat het heel verleidelijk is daar andere gegevens aan te koppelen. 

  Biometrie maakt het mogelijk om gezichten te herkennen die onder optimale omstandigheden zijn gescand dan wel gefotografeerd. Deze techniek heeft een foutpercentage van ongeveer tien procent. Camera’s met speciale gezichtsherkenningssofware, zogenoemde “slimme camera’s” kunnen personen ook zonder hun medeweten identificeren. Vliegvelden worden nu in rap tempo met deze systemen uitgerust. In Londen en Liverpool hangen in bepaalde wijken camera’s geprogrammeerd met foto’s van gezochte personen. In Nederland zijn vooral het CDA en de VVD voorstander van een zo snel mogelijke invoering van biometrische kenmerken in het paspoort, en van slimme camera’s. 

  Technische problemen 

  De invoering van het biometrische paspoort verliep niet zonder technische problemen. De beveiliging van de gegevens op de RFID chip was onvoldoende en het Nederlandse paspoort werd al gehacked voor het uit was. De gegevens kunnen op afstand met een radiosignaal worden gecontroleerd maar juist dit radiosignaal bleek de achillespees te zijn. Hackers waren in staat het signaal dat bij controle geactiveerd wordt op te vangen en te kopiëren. Ook de versleuteling van de gegevens om onbevoegd uitlezen tegen te gaan blijkt niet afdoende. Op het Black Hat congres in Las Vegas bewees Lukas Grunwald, beveiligingsexpert bij DN Systems, dat hij de paspoortgegevens kan kopiëren met een simpele scanner die hij bij eBay had gekocht en zelfs te kunnen ontcijferen. 

  Het nieuwe Nederlandse paspoort is beveiligd met Basic Access Control en Active Authentication. Het eerste systeem moet er voor zorgen dat de gegevens alleen worden uitgelezen als eerst de machineleesbare strook wordt ingevoerd. Het tweede systeem is een soort echtheidscontrole om te zien of de gegevens authentiek zijn of gekopieerd (en dus gehacked) maar ook deze nieuwe beveiligingen zijn al achterhaald. Op 14 juni jl. werd bekend dat een cryptografische onderzoeksgroep van de Universiteit Leuven (Louvain-la-Neuve) ernstige gebreken aan het Belgisch paspoort aan het licht heeft gebracht. 

  De Belgische paspoorten die tussen eind 2004 en juli 2007 zijn uitgegeven bevatten geen enkele beveiliging die het onbevoegd uitlezen van identiteitsgegevens verhindert. De onderzoekers ontdekten bovendien dat ook de nieuwe generatie identiteitsdocumenten nog steeds op afstand onbevoegd kan worden uitgelezen als men de geboortedatum en het paspoortnummer weet. Het is dus mogelijk door slim te gokken toegang te krijgen tot de RFID chip met de overige gegevens. De onderzoekers slaagden erin om binnen een half uur elk beschikbaar beveiligde paspoort te kraken. Dat betekent dat ieder met een klein uitleesapparaat de identiteitsgegevens inclusief foto en handtekening ongemerkt kan kopiëren, zelfs van personen die het paspoort alleen maar in hun binnenzak dragen. 

  Gezichtsherkenning 

  Het nieuwe paspoort is niet alleen onveilig, ook de foto-eisen zorgen voor veel ongemak. Vanaf de eerste dag dat het biometrische paspoort in Nederland een feit was, werden pasfoto’s massaal afgekeurd. De strenge eisen voor de Fotomatrix Model 2006 in kleur, zoals: recht van voren, oren zichtbaar, geen glimmertjes in brillenglazen en vooral niet glimlachen (want dat biedt de beste mogelijkheid voor biometrische gezichtsherkenningscamera’s), waren in de praktijk nauwelijks haalbaar. Ook bleek de gezichtsherkenning vanaf de foto tegenvallende resultaten op te leveren. 

  Inmiddels heeft CDA staatssecretaris Bijleveld-Schouten aangekondigd dat de foto in de toekomst aan de balie van het gemeentehuis zal worden gemaakt. De staatssecretaris wil ons hiermee een gang naar de fotograaf besparen want een foto gelijk bij aanvraag van een nieuw paspoort is toch veel makkelijker? 

  Deze afleidingsmanoeuvre ligt er echter te dik bovenop. De overheid wil zelf over de pasfoto’s (lees gelaatsscans) beschikken. Als de foto of gelaatsscan aan de gemeentebalie wordt gemaakt wordt die niet alleen doorgestuurd naar SDU Identification maar kan dan ook gelijk in een gemeentelijke database worden opgeslagen en daarmee kan de overheid over vijf jaar beschikken over een gelaatsscan van iedereen. Als die informatie online beschikbaar is maakt het niet uit of deze centraal dan wel decentraal is opgeslagen, een centrale database is dan niet meer “nodig”. 

  Als dit systeem een feit is betekent dat, dat iedereen die een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt compleet met biometrische gegevens in dit systeem wordt opgenomen en voortaan ook zonder paspoort en zelfs buiten zijn medeweten geïdentificeerd kan worden. Het internationaal uitwisselen van biometrische gegevens wat het CDA zo graag wil, is inmiddels al een feit en werd geregeld in het verdrag van Prüm. 

  In 2009 worden ook vingerafdrukken en een scan van de twee wijsvingers verplicht voor alle reisdocumenten. Dit is geen eis van de Internationale Luchtvaart Organisatie wat het kabinet suggereert, de Europese ministers hebben dit in december 2004 op het laatste moment zelf besloten. Bovendien bereikten de EU lidstaten in juni 2007 overeenstemming over het Visum Informatie Systeem (VIS) waarin vingerafdrukken en foto’s van visumhouders in het Schengengebied worden opgeslagen. 

  Actie en protest 

  Als het biometrische paspoort in de tachtiger jaren was ingevoerd zou er misschien een storm van protesten zijn losgebarsten. Nu lijkt het politieke klimaat te zijn veranderd maar schijn bedriegt. Omdat veel ontwikkelingen die ten koste gaan van de privacy geïsoleerd van elkaar worden gepresenteerd beseffen veel mensen nauwelijks de gevolgen. 

  Toch wordt er in Europa actie gevoerd tegen biometrische identificatie vooral in Engeland. De campagnegroep NO2ID heeft een invloedrijke campagne opgezet tegen de verplichte biometrische identiteitskaart en in Frankrijk laten NGO’s weten dat er wat hen betreft geen compromis mogelijk is over biometrie. Uit protest tegen de biopolitieke chantage die door Amerika wordt opgelegd besloot de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben geen gastcolleges meer te geven in New York. 

  In een open brief in Le Monde schreef Agamben dat er een poging gedaan wordt om praktijken die terecht als inhumaan werden beschouwd, als normaal te accepteren en dat de geschiedenis laat zien dat praktijken die gereserveerd worden voor buitenlanders later op de rest van de burgers worden toegepast. 

  Het kabinet Balkenende beweert dat het biometrisch paspoort nodig is om zekerheid te krijgen over de identiteit van personen die het land binnenkomen maar is de discussie over de maatschappelijke gevolgen van biometrie en de identificatieplicht altijd uit de weg gegaan. De werkelijke reden is dat men illegalen wil uitsluiten en iedereen wil controleren. 

  Ons wordt wijsgemaakt dat biometrie een vergroting is van onze veiligheid maar wat we krijgen is schijnveiligheid, meer ambtenaren en politie die ons controleren, meer repressie en een steeds verdere aantasting van onze privacy. De internationaal georganiseerde misdaad gaat hier straks handig op inspelen door biometrische identiteitsbewijzen op grote schaal te vervalsen. Alles wat door de mens is gemaakt kan ook worden nagemaakt dus ook biometrische paspoorten. Big business! 

  Het is de hoogste tijd voor een andere politiek waarin er ook anders met vluchtelingen en illegalen wordt omgegaan. In Nederland is het meldpunt Misbruik Identificatieplicht een handtekeningenactie gestart tegen het biometrische paspoort om een uitzonderingspositie te bepleiten voor mensen met principiële bezwaren tegen biometrie dan wel RFID chips. In een democratie zou daar ruimte voor moeten zijn maar het ziet er niet naar uit dat het kabinet die ruimte zal willen scheppen. Voor een uitzonderingspositie voor bezwaarden zullen we zelf moeten zorgen! 

  Bron, kleintje MUURKRANT. 

  Bron: www.ditkannietwaarzijn.eu 

  Krijgt al het Amerikaanse luchthaven personeel een microchip implantaat ? 

  De Noodzaak om personeel te kunnen controleren van mecaniciens tot het hoger kader gaat leiden tot implantatie van chips bij alle medewerkers.
  Het Amerikaans Congress heeft haastige plannen om regelgeving en controlemiddelen door te gaan voeren waarmee men luchtvaartpersoneel aan strengere veiligheidseisen kan gaan onderwerpen.
   

  Iedereen van het luchthavenpersoneel, of dit nu een horeca medewerker of mecanicien is, kan dan snel worden verplicht om een biometrische vingerafdruk en een iris scan te laten maken en lopen zelfs het risico dat ze een microchip geïmplanteerd gaan krijgen.

  Momenteel krijgt dit personeel al een politie en FBI controle op hun verleden , maar dat zou nog wel eens strenger kunnen gaan worden, ,standaard controles van tassen en eigendommen en zelfs hun kredietwaardigheid en dus straks het gebruik van Biometrische scanners als de plannen voor Microchip implantaten doorgaan.
   

  Het voorstel over deze regelgeving is bij het Congress nog in behandeling.
  Het lokale station KENS5 zond recent nog een verslag uit over de bedoelingen hiervan vanuit het vliegveld "San Antonio".
   

  Zulke Biometrische chips gaan heel gewoon worden op veel werkplekken zeker nu het gebruik van Biometrische implantaten al op diverse terreinen wordt toegepast.

  Echter er zijn werknemers welke al zijn gedwongen om een chip te laten implanteren.
   

  Overheidsmedewerkers in Mexico werden gedwongen om de chip te nemen ,anders zouden ze hun hun baan verliezen. Het hoger personeel van de algemeen procureur moest de chip ook nemen, om zo toegang te krijgen tot de beveiligde ruimtes.

  In Februari was een bedrijf in Cincinnati dat beveiligingsapparatuur levert, de eerste firma welke deze toepassing ging gebruiken toen een paar medewerkers vrijwillig zichzelf liet implanteren om zo de beveiligde delen van het bedrijf te kunnen betreden.
   

  Pandora 

  Vertaling: Bron: Infowars Bron: http://www.dknwz.net 

   Identificatieplicht, sleutel tot controlestaat 

  De titel die we aan deze workshop hebben gegeven is; ‘Identificatieplicht, sleutel tot controlestaat.’ Dat is niet voor niets. Na de aanslagen van elf september 2001 zijn er allerlei maatregelen genomen die onder de noemer veiligheid, de toegang tot informatie over burgers vergemakkelijken en controle vergroten.

  Informatie speelt in dit proces een belangrijke rol. Informatie kan alleen effectief worden gebruikt als die aan bestaande personen of groepen gekoppeld kan worden of omgekeerd; als mensen aan informatie gekoppeld kunnen worden en dat wordt in het beleid van de laatste jaren, belangrijker geacht dan de mens zelf. Daarom staat de identificatieplicht in combinatie met biometrie in deze workshop centraal. 

  Toen dit wetsvoorstel in december 2003 in de Kamer werd behandeld, dachten we dat de minister een pleidooi zou houden over terrorisme en criminaliteitsbestrijding maar dat gebeurde niet. Als reden voor de uitgebreide identificatieplicht noemde minister Donner hangjongeren, oudjes die onwel worden, mensen die hondjes laten ontlasten op straat, verwarde personen en ramptoerisme. Het pleidooi van de minister was zwak en als we deze redenen nader beschouwen, dan zijn dat geen redenen die inbreuk in de persoonlijke levenssfeer rechtvaardigen. Wat bovendien opviel in de plenaire behandeling van de identificatieplicht was dat de werkelijk belangrijke gevolgen van dit wetsvoorstel niet werden besproken bijvoorbeeld het gebruik van het sofi- oftewel burgerservicenummer in de opsporing. Niet voor niets zei het College Bescherming Persoonsgegevens dat de identificatieplicht haaks staat op het gevoerde persoonsnummerbeleid. De minister wilde ook geen discussie over biometrie.

  Om te begrijpen wat er vandaag de dag gebeurt moeten we kijken naar het identiteitsbewijs want dat is al lang geen simpel kaartje meer waarop staat wie je bent. Per 26 augustus is men in Nederland begonnen met de uitgifte van het biometrisch paspoort. In het nieuwe paspoort zit een RFID chip voor de opslag van gegevens. Dat zijn nu alle gegevens zoals naam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht en het sofi-nummer, dat is het burgerservicenummer en het belangrijkste, een pasfoto in kleur in een door de Europese Unie voorgeschreven technisch formaat. Men wilde eerste een gezichtsscan in het paspoort opnemen dus een biometrisch herkenningspatroon op basis van specifieke verhoudingen in het gezicht maar op korte termijn was dat niet haalbaar. Dus koos men een fotoscan en dat is de reden waarom de eisen voor de pasfoto zo streng zijn. De foto moet recht van voren zijn opgenomen en je mag niet glimlachen, want een strak gezicht biedt de beste mogelijkheid voor biometrische apparatuur.
   

  In januari 2005 is de wet op de Uitgebreide identificatieplicht in werking getreden. Vaak wordt gedacht, dat is vanwege het terrorisme en dat is maar ten dele waar. Het CDA probeerde al 20 jaar lang deze wet in te voeren. Vanaf 1984 zijn er telkens pogingen gedaan, met name door mensen als Jaap de Hoop Scheffer en Ernst Hirsch Ballin en niet te vergeten Ruud Lubbers en Elco Brinkman, om de identificatieplicht op de politieke agenda te zetten. Voornaamste reden, al werd dat in het begin ontkend, was het wegvallen van de grenscontroles in het Schengengebied. Een tweede reden die daarmee samenhangt, is de toename van het aantal personen op Europees grondgebied zonder verblijfsvergunning, vaak gaat het hier om procedende of uitgeprocedeerde asielzoekers. In 1994 werd er in Nederland een beperkte identificatieplicht ingevoerd. De genen onder ons die al wat langer meelopen weten het nog wel, we moesten ineens allemaal een kopie van ons paspoort inleveren op ons werk.  

  Een chip die in het lichaam wordt geplaatst om mensen of dieren te identificeren, kan kanker veroorzaken. Dat zeggen Amerikaanse wetenschappers. De RFID-chip hoort dan ook niet in het menselijk lichaam thuis vinden ze.

  Die centrale database is er dus nu nog niet. De discussie hierover is voorlopig uitgesteld. Italië en Duitsland hebben voorlopig afgezien van de centrale registratie van biometrische kenmerken. In Engeland wil de regering wel een dergelijke database aanleggen met een Nationaal Identiteits Register Nummer voor iedereen en nog veel meer gegevens. Als ook in Nederland een centrale database met biometrische kenmerken zou worden aangelegd betekent dat, dat iedereen die een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvraagt, met zijn foto en vingerafdrukken in die database terechtkomt. Die worden samen met je andere gegevens zoals naam en burgerservicenummer bewaard. Dus als je eenmaal met foto en vingerafdruk in die database zit kun je altijd, ook zonder je medeweten geïdentificeerd en gevolgd worden. Omgekeerd als die gegevens worden uitgewisseld heb je zelf er geen zicht meer op wat er mee gebeurt.

  Het uitwisselen van biometrische gegevens gebeurt inmiddels al. Duitsland en Oostenrijk zijn als eerste begonnen met die uitwisseling van die gegevens uit politieregisters. Daarvoor hoeven die gegevens niet centraal geregistreerd zijn. Maar ook als de gegevens niet direct centraal worden opgeslagen, dan nog kunnen ze later bij een grenscontrole uit de RFID chip in het paspoort gekopieerd worden en in een of ander netwerk opgenomen worden. Als je naar de VS gaat moet je in het kader van het US VISIT Programm (United States Visitor and Immigrant Status Indicator Technology) een digitale foto laten maken en de vingerafdrukken van beide wijsvingers laten inscannen. Inmiddels wordt op Europees niveau ook gewerkt aan een centrale database met biometrische gegevens van visahouders, het Visa Informatie Systeem. Privacy International verwacht dat tegen 2015 de gegevens van 1,5 miljard mensen in een wereldomspannend netwerk van databases opgenomen zullen zijn en spreekt zijn bezorgdheid uit.  

  Het paspoort zelf werd al gehackt voor dat het uit was. Het signaal van de RFID chip kan op afstand worden opgevangen en gekopieerd. Om te voorkomen dat derden ook toegang hebben tot deze informatie, is er een beveiliging toegevoegd waardoor de chip pas gegevens uitzendt als een toegangscode wordt ingevoerd (Basic Access Control). Ook voorziet deze beveiliging erin dat de gegevens versleuteld worden verzonden. Toch is het Engelse paspoort met een soortgelijke beveiliging al gekraakt omdat de toegangscode in het paspoort is geprint. Om onbevoegd uitlezen te voorkomen raden privacyorganisaties nog steeds aan om een RFID paspoort te bewaren in aluminiumfolie.

  Dit is natuurlijk allemaal erg technisch, maar wat ik eigenlijk belangrijker vind zijn bezwaren van maatschappelijke aard. Als het gaat zoals het kabinet over ons heeft besloten, heeft iedereen over maximaal 5 jaar een verplicht biometrisch identiteitsbewijs op zak dat direkt of indirekt toegang geeft tot alle persoonlijke gegevens. En dat is niet alleen vanwege criminaliteitsbestrijding. Als gevolg van de identificatieplicht en de koppelingswet, moeten we ons tegenwoordig identificeren op het werk, bij de bank bij het aanvragen van een uitkering, in het ziekenhuis, zelfs bij de dokter enz. Dat betekent dat deelname aan de maatschappij zonder biometrisch identiteitsbewijs onmogelijk wordt gemaakt. Ik heb al gezegd dat al in de jaren ‘90 gedacht werd aan een speciaal elektronisch biometrisch identiteitsbewijs. In 1997 weren proeven gedaan met een burgerservicekaart en de Nederlandse Elektronische Identiteits Kaart in het kader van het project Andere Overheid.

  Het kabinet beweert dat het biometrisch paspoort nodig is om een stringent veiligheidsbeleid te voeren. ‘Het is noodzakelijk om zekerheid te krijgen over de identiteit van personen die het land binnen komen.’ Met dit standpunt wordt de discussie over de binnenlandse maatschappelijke gevolgen uit de weg gegaan. De reden is mijns inziens, dat men illegalen wil uitsluiten en verder iedereen wil controleren. Dit stuit niet alleen op bezwaren bij mensen die zich inzetten voor hulp aan geïllegaliseerden en mensen met principiële bezwaren tegen overmatige controle en inbreuken op de privacy. Ook bij orthodoxe Christenen stuit biometrie op levensbeschouwelijke bezwaren. Tijdens de kamerbehandeling van het burgerservicenummer (in september vorig jaar), diende Arie Slob van de Christen Unie dan ook een motie in om een uitzonderingspositie te bepleiten voor mensen met principiële bezwaren..

  "constaterende dat de overheid door het gebruik van nieuwe technische hulpmiddelen en betere identificatiemethoden een steeds completer informatiebeeld van individuele burgers krijgt; … overwegende dat dit weliswaar bij kan dragen aan de veiligheid van en betere dienstverlening aan burgers, maar dat deze toenemende informatiemacht van de overheid, voor sommige burgers stuit op gewetensbezwaren en/of bezwaren van levensbeschouwelijke aard; … overwegende dat er onduidelijkheid bestaat over de aard en de omvang van deze problematiek en de mogelijkheid van alternatieven die er voor deze burgers zouden kunnen bestaan; … verzoekt de regering, hier onderzoek naar te doen en de Kamer daarover nader te informeren."

  De reactie van kamerlid Szabó VVD in dit debat: "Als een dergelijke discussie wordt gestart, moet die volledig los worden gezien van het project Andere overheid. Een discussie over gewetensbezwaren kan immers onbedoeld via een goede campagne van wat privacyridders bij mensen de indruk wekken dat George Orwell voor de deur staat. Dan zijn wij nog verder van huis."

  Atzo Nicolai, minister in het derde kabinet Balkenende, liet het oordeel aan de Kamer. De VVD, CDA en LPF fracties stemden tegen. Daarmee blijft dus een serieus probleem bestaan want de indruk dat George Orwell voor de deur staat is niet slechts een hersenspinsel van wat privacyridders. Het CDA toonde zich in het jongste verkiezingsprogramma niet alleen warm voorstander van een zo snel mogelijke invoering van biometrische kenmerken in het paspoort, maar ook van slimme camera’s. Dat zijn camera’s geprogrammeerd met herkenningssoftware om gezichten te herkennen. En dan krijgen we straks ook de OV chipkaart. Met de persoonsgebonden OV chipkaart wordt elke reis die u maakt geregistreerd. Er komt ook een anonieme kaart, maar hoe anoniem is die kaart werkelijk? U moet er rekening mee houden dat die kaart een serienummer krijgt of misschien wel een individueel volgnummer dat aan uw reisinformatie wordt gekoppeld. Bovendien registreren camera’s het moment dat u inlogt.
   

  Biometrie is een miljardenindustrie aan het worden en is verbonden met de wapenindustrie. het Amerikaanse bedrijf Biometric Technology had in 2000 een omzet van 230 miljoen dollar en in 2001 was de omzet verdubbeld. Met de Amerikaanse eisen voor een biometrisch paspoort wordt een enorme markt aangeboord. In Duitsland dat voorligt op Nederland, kost de invoering van het biometrisch paspoort alleen al 670 miljoen Euro. Al dat geld had ook gebruikt kunnen worden om vluchtelingenvraagstukken op te lossen of criminaliteit met doelgerichte middelen te bestrijden.

  Wat ik u gezegd heb kan makkelijk de indruk wekken dat we in Nederland met een kwaadwillende overheid te maken hebben die willens en wetens een controlestaat inricht, maar kwaadwillendheid is hier niet het juiste woord. Wel loopt Nederland al te gemakkelijk aan het handje van Amerika. In contact met kamerleden heb ik al gemerkt dat lang niet iedereen de gevolgen beseft van alle maatregelen die nu op elkaar gestapeld worden. Maar er zijn wel hardliners die, geobsedeerd door de problemen die ze denken te bestrijden, heel goed weten wat ze met die maatregelen willen bereiken. Of al die maatregelen ook effectief zijn is een ander verhaal, met alle schadelijke gevolgen voor de maatschappij van dien.

   Bron: Yayabla  Bron: http://www.dknwz.net 

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl