Als je niets te verbergen hebt waarom zou je dan iemand wantrouwen?
Recente Tweets
Laatste reacties
  Artikelen
  Foto's
  Lijst met albums
  Microchip Controle systeem der Nieuwe Wereld Orde
  De Microchip- Controle systeem der Nieuwe Wereld Orde

  Beste mensen, ik neem in deze draad één ieder die het wil horen mee, om een blik te werpen op het machtscontrole systeem der Illuminati. Deze weg is voor hen 'de methode' om één ieder tot slaaf te maken, en te controleren. De verplichte identificatie is er al reeds door, computertechnologie wordt steeds geavanceerder, controlesystemen worden opgezet omdat 'zogenaamde' hackers het op uw PC zouden hebben voorzien, de EURO werd tegen onze zin ingevoerd, zodat men dadelijk - naar mijn mening - rechtstreeks kan over stappen naar de 'cash-loze' maatschappij, oftewel de digitale betalingsweg. Ik voorspel dat nadat de kranten straks opperen dat de invoer van de EURO mislukt zou zijn, het overschakelen naar de oude Gulden een enorme economische 'depressie' zou gaan veroorzaken.... Zij komen daarbij met de 'oplossing' ; De digitale betalingswijze, waarvoor ze juist de EURO hebben ingevoerd, en dit als een opstap heeft gedient om dit totalitaire plan te realiseren. Probleem - reactie - oplossing. Biometrie-chips in onze rijbewijzen, paspoorten, etc. en dit alles om ons zogenaamd te 'beschermen' tegen het zogeheten 'terrorisme', waarbij opeens iedereen bij voorbaat 'verdacht' is. Dat men dit controle systeem al ver voor enige Terroristische aanslagen van de grond heeft getrokken, en dat dezelfde mogelijkheden om mensen te kunnen controleren (microchips) op dat moment al aanwezig waren, moge duidelijk zijn. De acceptatie ervan ging naar mijn idee te langzaam. Nu kun je burgers 'verplichten' om hen te laten controleren, om hun aandeel te brengen in een strijd tegen het zogeheten 'terrorisme'. Wanneer iemand dit niet wil, opperen de heren vertegenwoordigers der 'schaduwstaat' dat hij/zij tegen de 'Vrije wereld' zou zijn, tegen de staat, en tegen de 'veiligheid van de burgerbevolking'. Dit controlesysteem was zoals gezegt allang al in opmars. Dit maakt het allemaal ook zo extreem verdacht, inclusief de zogenaamde 'strijd tegen het Terrorisme' en bijvoorbeeld de aanslagen van 11 September. Zo ook de aanslagen in Oklahoma City welke 'gepleegd' zouden zijn door Timothy Mcveigh. Mcveigh beweerde dat hij in het leger een micro-chip implantaat onderhuids zou hebben verkregen. In de gequote berichtgeving hieronder zal men erachter komen wat zo'n
  microchipinhoudt, wat men ermee kan, en dat men op het moment van de aanslagen in Oklahoma City op deze manier misschien allang al van de aanslag afwist (naast de uitmuntende rol van de CIA in deze kwestie, maar dit is weer een ander verhaal). Wat betreft de ID-chip oppert men; Als u niets te verbergen hebt, dan is dit toch ook niet erg? Pure verlakkerij!! Wij verbergen geen 'terroristen' in ons trapkastje, en ja, wij hebben iets te verbergen; ons privéleven, onze innerlijke schaamtes en onze trots. Niemand maar dan ook niemand heeft het 'recht' om mensen te controleren, zolang diegenen niets 'strafbaars' heeft ondernomen, wat een gevaar vormt voor de mensheid opzich. Wanneer iemand gestraft is, is diegene dus 'gezuiverd' van zijn blaam. Zo hoort het te zijn. Nieuw Rechts is bijvoorbeeld voor het gebruik van een enkelbandje met chip voor illegalen. Nu zijn het de gevangenen en de illegalen. De volgende zijn wij. Op deze manier wordt het gemak van deze technologie als propaganda de publieke opinie ingesmeten. En iedereen knikt ja, zonder zichzelf af te vragen wat de negatieve kant kan zijn. Toch loopt iedereen erin; Het wordt publiekelijk aanvaard gemaakt. In Amerika zijn er al supermarkten waar één ieder met z'n vingerafdruk kan betalen, en zo'n systeem heeft men ook bij een flink aantal tankstations ingevoerd in Spanje. Met andere woorden; de mensen komen op deze manier in aanraking met de 'voordelen' en het ultieme genot van het 'gemak'. De naieve burger ziet echter niet de duistere kant van het geheel, welke ik in deze draad zal gaan aantonen.
  Van de streepjescode op de verpakkingen van alle producten, tot de
  Microchipimplantaat in onze handen en hoofden. De Illuminati deinst nergens voor terug om dit publiekelijk aanvaard te krijgen, en haar volledige controle over de mensheid te realiseren. Deze totalitaire groep is uit op de totale overheersing van de wereld.

                                   

  Knappe illustratie: http://www.revelationofjohn.com/mark3a.gif

  'En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig.'

  (Openb. 13:16-18)

  666 in de streepjescode
  De openbaring over het merkteken van het beest, de 666 en de streepjescodes lijken een zeer bizarre connectie met elkaar te hebben, en uit zichzelf dan ook in het voorbeeld hieronder. Het identificeren van een streepjescode is niet aan iedereen bekend, maar is opzich best eenvoudig te noemen.   

  Waar zit de 666 in de streepjescode? 
   
  Er zijn 3 'Guard bars' in de streepjescode (rood gekleurd) welke elk staan voor het getal 6. Kijkt u naar het blauw gekleurde gedeelte in de streepjescode waar het cijfer 6 onder staat vermeld. Deze is echter identiek aan de 3 'Guard bars' aan de linkerkant, rechterkant, en in het midden. 'Technisch' gezien staat het getal 666 niet in de streepjescode, omdat men uitgaat van de verschijning van de 'Guard bars' welke daarom als identiek aan de andere overkomt. De linker en de rechter 'Guard bars' verschijnen als 'streep - ruimte - streep' oftewel 101.
  De middelste Guard bar verschijnt als 'ruimte - streep - ruimte - streep - ruimte' oftewel als 01010. Nummer '6' in het plaatje hierboven verschijnt als 'streep - ruimte - streep - ruimte - ruimte - ruimte - ruimte' oftewel 1010000. Technish gezien beslaat de nummer 6 in het bovenste plaatje 7 'units' en geen 3 units zoals de linker en de rechter Guard bar zich doet verschijnen, en ook geen 5 units waar de midden Guard bar uit bestaat. Dus technisch gezien vanuit het perspectief der 'computer-opzet', staat het getal 666 niet in de UPC streepjescode. Staat er dan helemaal geen 666 in de streepjescode? Het antwoord is; Ja, wel degelijk. Computer technish niet, maar voor het menselijk oog zeer zeker. Het enigste patroon welke begint met 101 (streepje - ruimte - streepje) is het enigste patroon binnen de gehele uitzet van de UPC streepjescode welke nummer 6 aanduid. Dit patroon wordt onder geen enkel ander zichtbaar getal binnen de UPC streepjescode gebruikt (welke onder de streepjescode vermeld staan, en voor ons met het blote oog te identificeren zijn). De uitvinder van de UPC streepjescode is George J. Laurer. Deze meneer was een werknemer van IBM, welke in 1971 de opdracht verkreeg, om een waterdichte code te ontwerpen voor alle producten van de wereld industrie. Deze code overschaduwde de wereld in 1973. Wat heeft echter de uitvinder van de streepjescode te vertellen over dit gehele 666 fenomeen?

  Op de website van G.J. L is ook een aparte vragenpagina, waar hij vragen over de UPC streepjescode beantwoord. Zijn antwoord op de vraag of de 666 in de streepjescode zit, en de linker, rechter en midden 'Guard bar' elk een 6 vertegenwoordigt, is de volgende;

  Yes, they do RESEMBLE the code for a six. An even parity 6 is:

  1 module wide black bar 1 module wide white space 1 module wide black bar 4 module wide white space 

   
  Verder is er nog iets merkwaardigs toegevoegd aan bepaalde streepjescodes. Deze toevoeging betreft 3 balken en de letters F en H. Onderzoekers beweren dat de letters F en H staan voor 'Forehead' en 'Hand'. Verschillende onderzoekers hebben in de geschiedenis al geoppert wat het zogeheten 'teken van het beest' zou kunnen zijn. De één opperde dat het een onzichtbare tatoeage van een streepjescode zou kunnen betreffen, daar hier binnen de kringen achter de schermen al over was gepraat. De modernere 'toetsing' aan het merkteken wordt gegeven aan de
  microchip. Ook hier heeft men het achter de schermen over gehad. Iedereen zou een chip krijgen in het hoofd of in de hand, zodat men alleen maar langs een scanner hoeft te lopen en de handel automatisch wordt afgerekend in bijvoorbeeld de supermarkt.

  Enkele uitspraken zijn;

  Verslaggever T A schrijft in het nieuwsartikel "Future Shocker: Biochip-Science Fiction Technology Here" het volgende: "U kunt uw portemonnee gewoon in uw zak houden bij de kassa. Nadat u boodschappen heeft gedaan en bij de kassa aankomt houdt u gewoon uw hand boven een scanner en het bedrag wordt automatisch van uw rekening afgeboekt." Of dit:

  "Een krachtige "biochip" gemaakt van levende proteïnen dat, wanneer het eenmaal chirurgisch in de hersenen is ingebracht, geprogrammeerd zou kunnen worden of een onbeperkte hoeveelheid informatie te "uploaden" in de hersenen -- zonder dat u ooit een boek hoeft open te slaan."

  Bron: Project Lucid (http://lucid.punt.nl) www.openbarig.org
  Het zijn niet alleen de producten welke geregistreert staan, maar ook heel veel dieren zoals vee en huisdieren. Veel huisdieren binnen de US hebben al een onderhuidse chip, zodat men wat betreft de publieke opinie er alvast aan 'wennen' zal, i.v.m. het gemak om het 'weggelopen' huisdier ten aller tijde in één keer terug te vinden. Men heeft deze wijze van controle (
  microchipimplantaat - onderhuids) in de US ook publiekelijk aanvaard proberen te krijgen door te opperen; 'U hoeft uw kind nooit meer te missen! Een onderhuidse micro-chip, en klaar. De staat past op uw kinderen!' Verder is er het implantaat van de bio-chip, en deze ontwikkeling begint zichzelf in een rap tempo uiteen te zetten.

  Een uitspraak van Tim Willard, hoofd van de World Future Society (een absolute overheids instelling) laat al weten dat men streeft naar een chip onderhuids voor mensen;
  "Maar, zegt Willard, stel zoiets als een implantaat voor in mensen en je krijgt enorme protesten. Terwijl mensen gedurende vele jaren gewend zijn geraakt aan kunstmatige lichaamsdelen is er zeker een grote aversie tegen dingen die geïmplanteerd worden. Het is het idee van "Big Brother is watching you". De mensen zouden bang zijn dat hun gedachten en gangen in de gaten zouden worden gehouden. Het zou niet uitmaken of de technologie er nu wel of niet zou zijn. De mensen zouden zich toch nog ongerust maken."

  Conclusie: Het moet publiekelijk aanvaard worden, en het 'gemak' moet ervan worden 'ingezien'.

  Sluikreclame
  Wanneer we de TV aanzetten, of de kranten openslaan, zien we veel soorten sluikreclame. Heel vaak kunnen de cijfers 666 binnen een reclame worden opgemerkt. Maar ook bijvoorbeeld reclames welke de 'digitale wereld' in de 'hand' leggen. Denkt u maar aan de reclame van 'Orange' - The future's bright, the future's Orange. De digitale wereld in uw hand, in de 'vierkantige chip-vorm'. Dit was overigens een andere forum gebruiker ook al opgevallen (gebruikersnaam; Algiz). Deze had een reclame gezien van Orange op televisie welke hier zeer sterk naar verwees. Ik kende alleen de reclame kolom uit bijvoorbeeld De Telegraaf. Een aardig detail van 'sluikreclame' ter promotie van een eventuele chip in de rechterhand kan men aflezen op deze foto. 
  Wie in de Randstad woont heeft bovenstaande reclame vast al eens opgemerkt (zomer 2000). Uw eigen (gratis) kantoor op internet. Hier kan men zich (al of niet tegen betaling) nu en in de toekomst met zakelijke activiteiten bezig gaan houden. Een handige hulp dus. Maar duidt het: "UW RECHTERHAND ONLINE" wellicht ook al op een (voorzichtige) hint dat men straks alleen nog maar (online) zaken kan doen (d.w.z, kopen en verkopen) als men een chip (merkteken) in de rechterhand heeft? Staat dit ook op de agenda?

  Belangrijke voetnoot:  hij is niet rechts, en kan onder geen enkele omstandigheid met zijn website en denkwijze aan enige politieke richting verbonden worden, zo ook niet met de Nationale Alliantie. De stukken welke hier op het forum door Illuminati hater worden over genomen van de  homepage, zijn niet door hem geschreven voor de Nationale Alliantie. Hij kan met geen mogelijkheid verantwoordelijk worden gesteld voor de hier over genomen stukken of foto's op een 'Rechts' georienteerd forum. De verantwoordelijkheid voor deze handelingen en overnamen, liggen geheel bij Illuminati hater.

  De technologie is al zo ver, dat de kleinste chip ter wereld al geintroduceerd kan worden. Het betreft de grootte van een rijstkorrel, en zelfs van een zandkorrel. 
   
  Om u een goed beeld te geven waar de duistere schaduwstaat mee bezig is, zal ik u hieronder een aantal berichtgevingen laten lezen, welke u waarschijnlijk wel aan het denken zullen zetten. De meeste mensen hebben niet in de gaten hoever de technologie al is. Ook weten heel veel mensen niet waar de 'schaduwstaat' mee bezig is. Alles wordt 'gechipt'. Het wachten is alleen nog maar op de chip in de mens zelf....

   

  Quote:

   Spy Chips bedreigen onze privacy

  RFID chipIn Amerika is men langzaam wakker aan het worden. En Nederland? Nog altijd in de winterslaap?

  RFID
  "Een handvol technologie en privacy experts hebben tijdens een hoorzitting van de Californische senaat opgeroepen voor regulering van een controversiele technologie, die ontworpen is om draadloos alles, van kleding tot geld, in de gaten te houden. De grote boosdoener is de Radio Frequency Identification (RFID)

  Winkeliers in Amerika en Europa zijn begonnen met het testen van RFID systemen, die miljoenen kleine sensoren gebruiken om zo automatisch de bewegingen van handelswaar in de winkel te detecteren en de voorraden in magazijnen te controleren. De nieuwe techniek zou fabrikanten efficienter moeten laten werken en diefstal moeten tegen gaan. Privacy voorstanders zijn echter bang dat de winkeliers op deze manier teveel informatie over hun klanten kunnen verzamelen"

  1984-displaysGillette
  Verborgen camera's in Gillette displays maken stiekem foto's van klanten die een van hun producten oppakken. Deze '1984-displays' zijn op diverse plaatsen in de USA in gebruik. Ook in Engeland is Gillette met deze praktijken bezig... Binnenkort ook in Nederland? Of is het al zover?

  Gillette maakt gebruik van de technologie en ook wordt het langzaam maar zeker in de Nederlandse bibliotheken ingevoerd. Binnenkort meer over dit onderwerp.

  Bron: Nieuws-platfom.nl 18-03-2004

  Quote:

  Benzine betalen met een vingerafdruk in Spanje

  MADRID - Het nieuwe systeem van Galp treedt 17 maart in werking op 50 nieuwe locaties. De nationale commissie van privacy van persoonsgegevens keurde de nieuwe modaliteit goed.

  Stel dat u bij een bezinestation hebt getankt en dan gaat u betalen, maar het enige dat u hoeft te doen om af te kunnen rekenen, is uw vinger in een apparaat te plaatsen zonder beroep te hoeven doen op uw pinpas en zonder dat u het op krediet hoeft te kopen. Dit is wat er staat te gebeuren, al vanaf 17 maart, op 50 Portugese Galp tankstations. Deze manier van betalen zal voor alle diensten en producten gelden die u kunt kopen in de Galp tankstations. Het model werd goedgekeurd door de Nationale Commissie van privacy van persoonsgegevens.

  Deze nieuwigheid is eergisteren gepresenteerd in Madrid, door António Mexia, directeur van Galp Energia. Tijdens de bekendmaking van de jaarlijkse Iberische bedrijfsresultaten onderschreef hij dat de eerste betaling wereldwijd door middel van het bio-ritme systeem – het gebruik van de vingerafdruk om betalingen mee uit te voeren – afgelopen dinsdag plaatsvond in Cascais. Na goede resultaten van verschillende tests, bleek het 'systeem' efficiënt te zijn. "Buiten dat is betalen door middel van een vingerafdruk veel makkelijker, praktischer, veiliger en veel leuker ", zo vertelde de directeur van Galp Energia.

  Het gebruik van een vingerafdruk om betalingen in een benzinestation te verrichten, is vrij eenvoudig. Na het afsluiten van een contract bij het bedrijf, kan de klant elk product afnemen dat hij wil en simpelweg hiervoor betalen door zijn vinger in het apparaat te plaatsen. Deze leest als het ware tien willekeurige punten van de vinger en zet deze om in een algoritme. De code die hieruit resulteert, zal dan werken als een soort magnetische band, beter bekend van de doorsnee pinpassen (multibank). Hierdoor is het mogelijk om een verbinding tot stand te brengen met de bank waar de klant zijn bankrekening heeft lopen. Daarna zal er automatisch een afschrijving plaatsvinden van het verschuldigde bedrag.

  Doordat dit middel gebruikmaakt van het algoritme, is het voor het bedrijf onmogelijk om de vingerafdruk en persoonlijke gegevens van de klanten te gebruiken voor andere doeleinden. Nadat dit in gang gezet is in Portugal rekent Galp Energia erop dit ook in Spanje te realiseren voor het eind van dit jaar.

  Bron: Niburu.nl 12-03-2004
  Quote: 
  Supermarkt stapt over op vingerafdruk betalingen

  Piggly Wiggly bied haar klanten een mogelijkheid aan waar veel privacy activisten bezwaar tegen maken.

  De Piggly Wiggly supermarkt in de VS biedt haar klanten die zich aanmelden voor deze dienst een nieuwe technologie aan waarme ze via hun vingerafdruk kunnen betalen voor hun aankopen. Veel privicy activisten zijn tegen deze technologie omdat vingerafdrukken vervalst kunnen worden. Bovendien gaat de anonimiteit van de klant ook verloren, evenals het feit dat de overheid deze informatie kan gebruiken om voedselvooraden te controleren.

  Betalen via een druk op de knop
  De Piggly Wiggly supermarkten hebben aangekondigd dat het de high-tech betaalservice in verschillende winkels zal gaan aanbieden zodat haar klanten kunnen betalen door gebruik te maken van hun vingerafdruk. Met een druk op de knop van het lichtgevoelige systeem kunnen klanten hun boodschappen betalen mits zij ingeschreven staan in het systeem van de winkels, opdat deze de rekening kan vereffenen, rapporteerde de krant Columbia S.C. State. De krant zegt dat winkels in Charleston en Columbia klaar zijn om de technologie te installeren. Volgens Pay By Touch (betaal door aanraken), het bedrijf uit San Fransisco dat het produkt levert, duurt het ongeveer 10 seconder voordat het systeem de transactie heeft voltooid.

  Karen Seymore, een klant is bereid de technologie te gaan gebruiken, rapporteert de State: "Niet alleen kost het erg veel tijd om een debet-kaart te scannen, een vingerscan zou veel handiger zijn", zegt de 32 jaar oude Seymore. "Ik zou er alleen voor willen zorgen dat het systeem veilig is zodat de informatie niet bij iemand terecht zou komen die er schade mee zou aanrichten."

  Persoonlijke gegevens
  Pay By Touch claimt dat de persoonlijke informatie bewaard zal worden in een veilige database die niet toegankelijk is voor niet geauthoriseerde partijen. Het bedrijf zegt dat andere winkels die het systeem hebben gebruikt 3/4 van hun klanten bereid hebben gevonden het vingerafdruk systeem te gebruiken.

  Veel privacy activisten zijn echter tegen vingerafdruk betaaltechnieken. Katherine Albrecht is de oprichtster en directeur van Customers Against Supermarkt Privacy Invasion and Numbering (Klanten Tegen Supermarkt Privacy Inbreuk en Nummering). "Wij zijn hier extreem fel op tegen", zegt ze tegen WND. "Van alle vormen van veiligheid zijn vingerafdrukken wellicht het minst veilig." Albrecht legt uit hoe onderzoek heeft uitgewezen waarom. Er kan een mal worden gemaakt die weer kan worden gebruikt om een gelatine-afdruk te maken. De nepafdruk kan over iemands vinger worden gebruikt om frauduleus te gebruiken in een scanner. "Waarom zou je (vanwege veiligheidsredenen) voor iets kiezen dat je overal achterlaat?", vraagt ze, refererend aan vingerafdrukken.

  Albrecht zegt ook dat vingerafdrukken een kleine stap verwijderd zijn van het plaatsen van onderhuidse chips om die te gebruiken als betaalmiddel. Ze zegt dat haar organisatie tegen elke vorm van techniek is die het mogelijk maakt om klanten te volgen. "Zodra je contanten afschaft, schaf je anonimiteit af", legt ze uit. Ze zegt dat elke vorm van technologie die aankopen koppelt aan persoonsgegevens door de overheid kan worden gebruikt om voedselvooraden te controleren. Volgens Albrecht, was een onafhankelijke Thriftway winkel in Seattle de eerste die ongeveer een jaar geleden vingerafdruk technologie gebruikte als betaalmiddel.

  Bron: Niburu.nl

  Orgineel artikel: Worldnet Daily 06-03-2004
   

   

  Quote: 
  Mensen binnenkort bestuurd door microchip

  Achter de schermen heeft D.A.R.P.A. (= Defense Advanced Research Projects Agency), dat geleid wordt door admiraal John Poindexter, al jaren gewerkt aan een nieuwe implantatiechip, die de MMEA (= Multiple Micro Electrode Array) heet. Deze chip is veel geavanceerder dan de Digital Angel Veri-Chip, wat een
  microchipimplantaat is, die persoonlijke en medische informatie bij kan houden. Dit meldt de site UFO Plaza in een artikel.

  De MMEA chip wordt chirurgisch geimplanteerd in een menselijke zenuw of een specifiek gebied in de hersenen. De chip is momenteel iets kleiner dan een Tic Tac muntje. De chip die in de pionier Professor Kevin Warwick werd geimplanteerd heeft 100 elektroden; elke elektrode lijkt op een kleine naald en is in staat om elektrische signalen te detecteren die door het zenuwstelsel lopen, en om tevens elektrische signalen naar het zenuwstelsel te sturen, door gebruik te maken van een RF (= Radio Frequency) device, die verbonden is met de MMEA.

  Deze implanteerbare chip is jaren verder dan de Veri-Chip. Het zou een onderdrukkende globale overheid de mogelijkheid geven om gehele populaties te reguleren via een geraffineerd software programma.

  Een van de meeste fundamentele doelen van de MMEA is om elektrische impulsen van biologisch weefsel te onderscheppen en vast te leggen. Momenteel worden er uitgebreide testen verricht op menselijke subjecten om de exacte elektrische frequentie van een wijde variëteit van menselijke emoties, gevoelens, en diverse mechanische acties te ontdekken. Elke verschillende emotie of gevoel heeft een iets andere radiofrequentie. De exacte frequenties worden opgeslagen in de BMI - de Brain Machine Interface software.   


  In de toekomst kan een persoon in staat zijn om een signaal via de RF zender te versturen, die een persoon bv. pijn of plezier kan geven, waarvan de exacte frequentie uit de BMI software komt. Als zo'n device geïmplanteerd wordt in een specifiek gebied van ons zenuwstelsel, die de mogelijkheid heeft om elektrische patronen te detecteren en vervolgens door te sturen naar een computer met speciale software om deze data op te nemen en te analyzeren, kan men bepalen welke elektrische patronen ons bv. een been laten bewegen. Vanuit de RF zender kan men een of meerdere personen tegelijk op deze manier een handeling laten verrichten.

  Wat vele mensen niet weten is dat het Amerikaanse ministerie van defensie een onderzoekprogramma subsidieert met veel engere implicaties. Het bedrijf Brain Machine Interfaces ontwikkelt ook technologie, dat belooft om direct gedachtes uit een levend brein te lezen - en zelfs gedachten in kan brengen. Het onderzoek, dat o.a. uitgevoerd wordt op het Massachusetts Institute of Technology, is al verbazend ver gevorderd. Aapjes in een laboratorium kunnen de beweging van een robotarm reguleren door alleen hun gedachten te gebruiken. En vorig jaar kondigden wetenschappers in New York aan, dat ze de bewegingen van een rat konden reguleren door elektrodes in zijn brein te implanteren, waardoor ze het over de laboratoriumvloer konder sturen alsof het een auto met afstandsbediening was.

  Er is niet veel verbeelding nodig om hierin een 'Matrix'-achtige cyberpunk dystopia in wording te zien: chips die valse gedachten opleggen, machines die op slechte gedachten scannen, cognitief toenemende staatveiligheidsdiensten, die een meedogenloos bevel opleggen aan een recalcitrante bevolking.

  De voornaamste wetenschapper in dit veld is Professor Kevin Warwick. In zijn laatste boek Mind of the Machines geeft hij een waarschuwing over een toekomst waarin machines intelligenter zijn dan mensen. Warwick heeft zelf een implantaat in zijn zenuwstelsel, dat gelinkt is aan een computer. Zijn nieuwste experiment heet 'Project Cyborg' en levert opwindende resultaten op.

  Het doel van het door de overheid gesponsorde BMI onderzoek is om uitvoer en invoer van de hersenen te creeren, die additioneel zijn t.o.v die normaal plaats vinden.

  Warwick is al in staat om zijn vrouw, waar ook een chip met RF link geimplanteerd is, dezelfde handeling te laten verrichten of gevoel te laten voelen, die hij zelf verricht of voelt. Theoretisch zou het mogelijk zijn dat Kevin in Londen zijn arm aanraakt, en dat zijn vrouw hetzelfde voelt op exact dezelfde plaats, ook al is ze in New York.

  De mogelijkheden lijken oneindig. Als bv. een bepaalde kwaal een specifiek elektrisch signaal heeft, zou het zenuwstelsel zo gemanipuleerd kunnen worden dat de persoon niet langer meer de kwaal voelt.

  Als er de mogelijkheid is om mentale en fysieke gevoelens en acties van mensen te manipuleren, zal de MMEA vele praktische toepassingen hebben in de medische wereld, door het individu, maar vooral door de overheid.

  Het is belangrijk dat het grote potentieel in ogenschouw genomen wordt voor stricte controle van gehele populaties. Het zou mogelijk zijn om een gehele populatie te kalmeren, of ze dezelfde gedachten op hetzelfde moment te laten denken. Als dit soort wapen in handen valt van de verkeerde groepen, die bv. als doel hebben de controle over de hele wereld, kunnen er vervelende dingen gebeuren.

  De Amerikaanse overheid ziet het potentieel in van controle over gehele populaties, zoals in het recente 'Wireless Cloud Experiment' duidelijk wordt.

  De University of Georgia heeft samen met de lokale overheid WAG, de Wireless Athens Group opgericht, die een 'wolk' creëert over een gebied, waar iedereen vrij internet kan krijgen. Deze technologie heeft echter een duistere kant. Deze zelfde 'Wireless Cloud', die over een gebied of stad 'hangt', kan ook met MMEA chips communiceren en controleren, die in mensen geimplanteerd zijn. Een RF zender vanuit deze 'wolk' kan iedereen die geimplanteerd is een bepaald gevoel opleggen of gedachten implanteren, die totaal op de wil berusten van de mensen die de BMI software reguleren.

  Bron: Ufoplaza.nl  

  Quote: 
  Bedrijf kondigt betaal-implantaat aan
  Een bedrijf in Florida heeft plannen aangekondigd om een systeem te ontwikkelen dat mensen in staat stelt dingen te kopen en te verkopen door middel van een
  microchiponder de huid.

  Scott Silverman van Applied Digital Solutions zegt dat de onderhuidse
  microchip"VeriChip" in de toekomst credit cards kan vervangen. De implantaat die bijvoorbeeld op je hand, of op je voorhoofd geimplanteerd wordt, maakt gebruik van radiogolven. De biochips die "radio frequency identification" gebruiken (RFID), worden op sommige plekken al toegepast. Speedpass ketting van ExxonMobil's bijvoorbeeld bevat een RFID chip die gelinkt is aan de credit card. Hiermee wordt de getankte benzine automatisch van de rekening afgeschreven. McDonalds in Chicago is reeds begonnen de speedpass te gebruiken. Hiermee kan er sneller afgerekend worden.

  MasterCard is momenteel bezig met het testen van RFID-geschikte credit cards, genaamd PayPass. Hiermee kunnen net als de Speedpass snel transacties gemaakt worden. De uitvoerder van MasterCard zegt dat het plan is dat de chip uiteindelijk onderhuids aangebracht wordt, zodat iedereen kan kopen en verkopen door middel van de onderhuidse betaal-identificatiechip. Dit is het punt waar Applied Digital Solutions inbreng heeft. "Wij zijn de enigen die ID-implantaten ontwikkelen", zegt Silverman. "We geloven dat de markt zich dusdanig zal ontwikkelen dat ons product gekocht wordt.".

  Hoewel hij bekent dat het uiteindelijke produkt pas over enkele jaren op de markt verschijnt, heeft hij banken en creditcardbedrijven reeds uitgenodigd in het ontwikkelen van commerciele toepassingen voor VeriPay. In de nabije toekomst kan de onderhuidse identificatiechip gebruikt worden om te kopen en te verkopen zonder dat er fraude gepleegd kan worden. ATM (geldautomaten) gebruikers moeten dan hun PIN code intypen, waarna de logische plek op het lichaam voor de onderhuidse chip gescand wordt op identificatie.

  Applied Digital Solutions heeft enige weerstand gekregen van fundamentalistische christenen die beweren dat de chip te maken heeft met het 666-Beest in hoofdstuk 13 vers 16 van het bijbelboek Openbaringen. Hierin staat de tekst: "Het maakt dat allen, klein en groot, rijk en arm, vrij en slaaf, een merkteken ontvangen op hun rechterhand of op hun voorhoofd; niemand kan iets kopen of verkopen als hij dat teken, de naam van het beest of het getal van zijn naam, niet draagt."

  Bron: Fok.nl


  --------------------------------------------------------------------------------
  Voetnoot van Hetverzet.nl luidt:

  "Al eerder was er op deze site te lezen dat de implanteerbare
  microchipgeintroduceerd zal worden als betaalmiddel. Gewoon met en kar vol boodschappen de winkel verlaten en het tolpoortje scan automatisch de in de boodschappen en hoofd verwerkte chip en het verschuldigde bedrag wordt automatisch van de bankrekening afgeschreven.

  Nadat de arbeider 'verplicht' werd om zijn schamele loon naar de bank te bregen omdat die anders op geen enkele wijze zijn rekeningen kon betalen, hebben de banken (wat overigens prive instellingen zijn...) in de loop van de jaren de creditcard en het 'gemak' (gemak voor wie?) ervan aan de arbeider opgedrongen. Nu het plastic geld eenmaal ingeburgerd is, zijn er altijd wel mensen te vinden die bovenstaand idee van een 'betaalchip' de oplossing voor al die creditcards, zegeltjes, rockpassen, tankpasjes, etc, etc.

  En zoals bij nieuwe ontwikkelingen altijd het geval is zullen er in de nabije toekomst mensen zijn die de betaalchip gewoon als eerste willen hebben. Denk maar eens aan al die mensen die op 01-01-2002 de geldautomaat bijna uit de muur rukten, alleen maar om als eerste de euro in de zak te hebben. Zo zal het ook gaan met de betaalchip. Ook daar zullen genoeg mensen voor zijn die zo'n 'hebbedingetje' maar al te graag willen. Als het eerste schaap maar over de dam is. De rest volgt dan vanzelf wel... "


  Welcome to the real world...

  Quote: 
  Vingerafdruk en gezichtsherkenning in paspoort

  Het Nederlands paspoort en de identiteitskaart krijgen een chip met biometrische kenmerken. De contactloze chip zal zowel een digitale foto van het gezicht bevatten als vingerafdrukken. Medio 2004 begint in een aantal gemeenten een 6 maanden durende praktijkproef. In 2005 moet het nieuwe paspoort worden ingevoerd.

  De besluitvorming over biometrie in de Nederlandse reisdocumenten is in 1998 begonnen en recent door internationale ontwikkelingen in een stroomversnelling gekomen. De International Civil Aviation Organization (ICAO) heeft in mei 2003 besloten dat gezichtsherkenning de norm wordt voor biometrie in reisdocumenten. In een chip op het paspoort wordt een 300dpi JPEG afbeelding van het gezicht opgeslagen. De specificaties zijn zodanig gekozen dat geautomatiseerde identificatie van de paspoortdrager mogelijk is. Het is mogelijk om met behulp van een camera gekoppeld aan de computersysteem een opname van iemands gezicht te vergelijken met de opgeslagen afbeelding in het paspoort. Het paspoort kan daarbij gewoon in de tas blijven omdat de chip het plaatje naar een ontvanger zendt. In de praktijk is geautomatiseerde gezichtherkenning echter onnauwkeurig.

  Daarom hebben de EU landen eind 2003 besloten dat zij vingerafdrukken als tweede biometrisch kenmerk aan hun reisdocumenten willen toevoegen.

  Gezichtherkenning blijft in het paspoort gehandhaafd vanwege de US Enhanced Border Security and Visa Reform Act. Deze Amerikaanse wet schrijft voor dat landen waarvan de burgers geen visum voor de VS nodig hebben (het zogenaamde visa waiver program dat voor vrijwel alle EU landen geldt) per oktober 2004 paspoorten met biometrie moeten uitgeven. De wet definieert daarbij dat de biometrische kenmerken moeten voldoen aan de standaarden van de ICAO.

  In een brief aan de Tweede Kamer laat minister De Graaf weten dat de biometrische kenmerken niet centraal worden opgeslagen. Daardoor ontstaat er dus geen centrale databank met vingerafdrukken van alle paspoorthouders. De controle van de vingerafdruk dient alleen om vast te stellen of paspoort en houder bij elkaar horen. De minister schrijft dat de informatie in de chip versleuteld wordt maar geeft geen informatie over wie lees- en schrijfrechten op de chip krijgt. Hoewel het evident is dat andere landen de chip zullen kunnen lezen bij hun grenscontroles is het onduidelijk of zij de gegevens ook mogen en kunnen opslaan en zo een schaduw database met biometrische gegevens opbouwen. In het geval ,van gezichtsherkenning is het dan mogelijk om personen te identificeren die geen paspoort bij zich hebben. Willekeurige video-opnames kunnen dan vergeleken worden met de gezichtsafbeeldingen in een centraal bestand, waardoor het mogelijk wordt om passanten op straat real-time te identificeren.

  De Graaf ziet af van een keuze voor de irisscan omdat die methode volgens hen te omslachtig is. Bovendien is de technologie gepatenteerd waardoor afhankelijkheid van de leverancier ontstaat. De irisscan wordt op Schiphol gebruikt voor grenscontrole door frequente reizigers die zich daarvoor vrijwillig kunnen opgeven. Schiphol gaat door met de irisscan maar dan voor intern gebruik; alle dertigduizend werknemers van Schiphol krijgen een pasje met daarop een chip die een scan van hun iris bevat.

  Zie ook:
  Brief van minister De Graaf aan Tweede Kamer (19.12.2003)

  Bijlage: Onderzoek naar de toepassing van biometrische kenmerken in de nederlandse reisdocumenten

  Bijlage: verslag eerdere kleineschalige pilots

  Bron: Bits of Freedom.nl
   

  Quote: 
  Onderhuidse chip begint opmars in Zuid-Amerika

  Het Nasdaq-genoteerde bedrijf Applied Digital Solutions zou de komende vijf jaar 135.000 onderhuidse identificatiechips en 7.650 scanners in voornamelijk Latijns-Amerikaanse landen gaan leveren. Een 'risicomanagementgroep', gespecialiseerd in ontvoeringszaken en 'contraterrorisme' verzorgt de marketing.

  In Nederland is de RFID-chip massaal in gebruik ter identificatie van grote en kleine huisdieren. Miljoenen koeien kregen de chip in hun gele oormerk, evenals veel katten en honden die al dan niet tijdelijk verbleven in een asiel. Ook voor het lokaliseren en volgen van mensen kan de chip handig zijn.

  De RFID-chip kreeg in oktober 2002 goedkeuring van de Amerikaanse Food and Drugs Administration (FDA). De conclusie van de FDA was dat het apparaatje, ter grootte van een rijstkorrel, geen geneesmiddel is. Het valt dus niet onder wetgeving: iedereen moet zelf weten wat hij onderhuids wil aanbrengen.

  Radio frequency identification, oftewel RFID, is oorspronkelijk een methode om logistieke processen te stroomlijnen. Een product of verpakking - bijvoorbeeld een kledingstuk, postpakketje of zelfs een container - krijgt een kleine chip mee die 512 bytes, een halve kilobyte, aan informatie kan herbergen. De chip wordt op een parasitaire manier van energie voorzien: het elektromagnetische veld van de uitleesapparaten die de chip passeert is genoeg om de chip tot leven te wekken, zodat de informatie uitgelezen kan worden.

  De informatieopslag, antenne en zendapparatuur: alles zit op een enkele chip. Echt nieuw is het niet, zo lopen koeien al jaren rond met gele oormerken met een RFID-chip. Ook menige kat of hond heeft een RFID-chip onder de huid.

  Buiten de logistieke sector was er nooit veel aandacht voor RFID, maar dat verandert langzamerhand: RFID-chips worden steeds kleiner. Op dit moment zijn sommige typen zo klein als een rijstkorrel, en de grens van deze verkleining is nog lang niet bereikt.

  Iedereen aan de chip

  Het bedrijf Applied Digital Solutions brengt sinds een aantal jaren een RFID-chip speciaal voor mensen op de markt: de Verichip. De marketing begon na 2002, met de WTC-aanslagen nog vers in het geheugen. De bedoeling was "terrorisme tegen te gaan". Mensen zouden eigenlijk allemaal zo'n chip moeten hebben, aldus Applied Digital. Ook richt het bedrijf zich op medische toepassingen. In de chip kunnen 128 bits, oftewel 17 tekens worden opgeslagen. De informatie op deze chip verwijst vervolgens naar een dossier, dat bijvoorbeeld op internet is te raadplegen. Het systeem werkt, maar aangezien ambulancepersoneel niet is uitgerust met een RFID-scanner is het nut beperkt.

  Applied Digital wil eerst in Zuid-Amerika groeien. Het bedrijf sloot in Mexico, Colombia, Venezuela en een aantal andere Zuid-Amerikaanse landen overeenkomsten met beveiligingsbedrijven, zo staat althans in aankondigingen. Een van die bedrijven is Metro Risk Management Group, een wereldwijd opererende organisatie die in 1998 werd opgericht door ex-overheidspersoneel van CIA en FBI. Deze onderneming is gespecialiseerd in bedrijfsrecherche en bedrijfsbeveiliging. In Colombia is het Metro Risk Management die ontvoeringen oplost voor bedrijven en welgestelden.

  Ook zoekt het bedrijf naar financiële fraude binnen grote ondernemingen. Vanwaar deze interesse? We belden een keer of tien om daarnaar te vragen, maar alle pogingen strandden op de voicemail. Een antwoord bleef tot nog toe uit.

  Verder opvallend is dat de 'beveiligers' contractueel hebben vastgelegd enige tienduizenden Verichips weg te zetten. Richard Smith, een consultant op het gebied van RFID-chips: "Het is natuurlijk wel zo dat die voormalige 'securitymensen' een iets andere kijk op de wereld hebben. Maar ik kan nu alleen nog maar gissen wat ze met die enorme hoeveelheid onderhuidse chips gaan aanvangen. Je kan je inderdaad afvragen of een zo'n grote hoeveelheid chips te allen tijde vrijwillig bij de mensen kan worden ingebracht, zeker als je naar de landen kijkt waar ze de dingen gaan slijten."

  Smith gelooft niet zo in de toepassingen voor beveiliging van mensen: "Op dit moment lopen er op de hele wereld misschien net honderd mensen rond met die onderhuidse chips. Dat zijn dus vooral mensen die het vanwege een publiciteitsstunt hebben gedaan, want de toepassing is er gewoonweg niet."

  Gedetineerden en verdachten
  Maar Metro Risk Management heeft geen gebrek aan fantasie om de toenemende gevoelens van onveiligheid uit te baten: "We doen ontvoeringszaken, onrechtmatige gevangenschappen, evacuaties en bedreigingen van gewelddadige arbeidersgroepen... Verder beschermen we expats in gevaarlijke situaties, doen we bewakingen, contraterrorisme, risicoanalyses. In toenemende mate zoeken cliënten ons op omdat we analyses maken van de politieke stabiliteit in een bepaalde regio."

  Sommige spirituele organisaties maken zich grote zorgen over de komst van een onderhuidse chip. Het zou in de bijbel beschreven staan als "het teken van het beest". Burgerrechtenorganisaties hebben concretere zorgen: mensen zullen zich niet meer in een privédomein kunnen terugtrekken als overal scanpoortjes staan. De chip is namelijk niet zomaar uit te zetten.

  Gevangenen lijken een uitgelezen doelgroep, wellicht daarna ook personen met een strafblad. Een bedrijf dat alle werknemers, of juist het lagere personeel dwingt tot het opnemen van een chip overtreedt de meest basale mensenrechten: integriteit van het lichaam, dat stelt onder meer het EPIC: "Het zijn elektronische halsbanden, een vorm van digitale controle."

  Smith blijft sceptisch: "Voor beesten werkt zo'n chip wel, die kunnen niet praten. Applied Digital is hier ook mee bezig, maar verder is het een nogal mistig bedrijf. In het dotcom-tijdperk hebben ze veel bedrijven opgekocht, maar hier niets mee gedaan. Ze hebben een grote schuld gehad bij IBM, maar die is uiteindelijk in de minne geschikt. Pas na 11 september kwam het bedrijf echt serieus met de Verichip op de markt. Ik wil niet zeggen dat het hele bedrijf een farce is, ze maken wel degelijk spullen, maar enige gebakken lucht verkopen op de goede momenten is ze niet vreemd..."

  Bron: netkwesties.nl
    

  Quote: 
  Mensen in de rij voor computer chip implantaat

  Acht mensen zullen de eerste worden die een computer chip geimplanteerd krijgen, waardoor ze geindentificeerd kunnen worden door een scanner. De "chipping" ceremonie wordt in Florida (VS) gehouden en wordt uitgevoerd door het technologiebedrijf Applied Digital Solutions

  De implantaten, zo groot als een rijstkorrel worden onder de huid aangebracht. Wanneer ze gescand worden door een speciale lezer, zendt de chip een radiosignaal uit met een code. Deze code is gelinkt aan de database waarop alle informatie van de persoon ik kwestie te vinden is.

  Het zit er dus nu echt aan te komen. De vraag is wanneer deze chip het rijbewijs, geld, paspoort, ziekenfondspasje etc. gaan vervangen. Als het niet verplicht wordt door de overheid, dan zal het nemen van een dergelijke chip wel enorm aantrekkelijk worden gemaakt zodat mensen gemotiveerd worden om vrijwillig zo'n implantaat te nemen. Een zorgwekkende ontwikkeling.

  Bron: Niburu.nl / SOPN
   

   

  Quote: 
  20 Dollar biljetten 'ontploffen' in magnetron

  In een truck-stop ergens in de VS liep iemand door een aantal electronische anti-diefstal beveiligingspoortjes. Op zich niets bijzonders, maar iedere keer als hij er doorheen liep ging het alarm af, zelfs op de momenten dat de man verder niets anders in z'n handen of zakken had dan z'n portemonnee. Na enkele herhaalde pogingen, kwam er iemand naar hem toe om hem met een handscanner te controleren, waarom de poortjes op tilt sprongen. En wat bleek: het waren de 20 dollar biljetten in z'n buidel. Nieuw ontworpen biljetten, die recentelijk door de Amerikaanse Federale Bank in roulatie waren gebracht.

  De persoon in kwestie besloot daarop dit eens verder te testen. Bij een nabijgelegen winkel werd wat aluminiumfolie gekocht, waar de biljetten vervolgens in werden verpakt. De trip door de poortjes werd nogmaals gemaakt en... geen enkel alarm rinkelde nog.

  Normale mensen zouden het hier wel bij laten, maar de betrokkenen dus niet. Door logisch denkwerk beredeneerden zij, dat dit moest worden veroorzaakt door de zogeheten RFID-chip (RFID: Radio Frequentie Identification Design) die in dit nieuwe biljet was 'ingebakken'. De RFID-chip is een piepkleine, flexibele chip, die een heel zwak radiosignaaltje uitzendt, ter identificatie. Deze vorm van identificatie wordt door de industrie vooral gezien als de intelligente opvolger van de barcode, waar tegenstanders de mogelijkheden tot 'volgbaarheid' vooral zien als een aantasting van de privacy.

  Met deze wetenschap gingen de ontdekkers aan de slag. Vanuit onderzoek door de genoemde tegenstanders was inmiddels al bekend dat deze RFID-chip vrij eenvoudig om zeep te helpen was. Het item dat van zo'n chip werd voorzien, zou simpelweg kapot gaan door deze enige tijd in een magnetron te stoppen en deze daarmee kapot te 'stralen'. Zodoende gebeurde... meer dan duizend US dollar aan 20 dollar biljetten werd op een stapel in een magnetron gestopt en de startknop werd ingedrukt. Na een moment van wachten bleken de biljetten te exploderen! Elk individueel biljet bleek precies in het rechteroog van de hierop afgebeelde ex-president Andrew Jackson een brandplek te vertonen. Daar waar de chip dus verborgen zat.

  Zo komen de dollar biljetten uit de magnetron
  Alle biljetten zijn overigens -blijkbaar zonder problemen- omgeruild door de federale bank. Toch maken de 'onderzoekers' zich er wel een beetje zorgen om. Zo lang iemand rondloopt met een dergelijk biljet in de broekzak, is deze persoon in principe altijd traceerbaar. Tenzij hij of zij deze voortaan in aluminiumfolie wenst te bewaren. Een beetje 'Big Brother is watching you', dus.

  Bron: Fok.nl 03-03-2004

  Reacties

  Commentaar
  Jouw naam/bijnaam
  Website url
  E-mail
  Je Punt profiel
  Hou mij op de hoogte
  Ik wil op de hoogte gehouden worden
  Dit is een verplicht veld
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl