Als je niets te verbergen hebt waarom zou je dan iemand wantrouwen?
Recente Tweets
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Laatste reacties
  Artikelen
  Foto's
  Lijst met albums

  Europees Hof van Justitie oordeelt over opslag vingerafdrukken

  Datum: 2 oktober 2012 14:59
  Door: Henri (Alphen aan den Rijn)

  Het Europees Hof van Justitie moet gaan oordelen of de opslag van vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten in strijd is met het recht op privacy. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de hoogste bestuursrechter in Nederland) heeft daartoe vier prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof in Luxemburg. Met een prejudiciële vraag wordt gevraagd om uitleg van het recht van de Europese Unie.
  Het betreft een aantal zaken waarin burgemeesters van steden een aanvraag voor een paspoort of id-kaart niet in behandeling hebben genomen omdat de aanvragers weigerden vingerafdrukken af te geven. De Europese Unie verplicht lidstaten tot de opslag van vingerafdrukken in het paspoort en identiteitsbewijs. De Raad van State wil nu van het Hof in Luxemburg weten of de opslag volgens hem in strijd is met het recht op privacy.

  Het duurt ongeveer een jaar tot anderhalf jaar voordat het Hof uitspraak heeft gedaan. Daarna zal de Raad van State de behandeling voortzetten en uiteindelijk definitieve uitspraken doen in de geschillen tussen de burgemeesters en de vier aanvragers.
  Het is sinds 2009 verplicht voor alle Nederlandse gemeenten om vingerafdrukken af te nemen bij de aanvraag van een reisdocument. Twee vingerafdrukken worden in een chip op het document opgeslagen.

  Bron: http://www.opslagruimte-nieuws.nl/europees-hof-van-justitie-oordeelt-over-opslag-vingerafdrukken.html

  Lees meer...

  Raad van State stelt vragen aan Hof van Justitie in Luxemburg over opslag vingerafdrukken in paspoorten en identiteitskaarten

  (vrijdag 28 september)

  De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in vier hogerberoepszaken zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg. Het gaat om zaken waarin de burgemeesters van Den Haag, Nuth, Skarsterlân en Amsterdam een aanvraag voor een paspoort of identiteitskaart niet in behandeling hadden genomen, omdat de aanvragers weigerden de daarvoor verlangde vingerafdrukken af te geven. De Raad van State wil van het Hof in Luxemburg weten of de Europese verordening, die lidstaten van de Europese Unie verplicht tot het opnemen van vingerafdrukken in paspoorten en reisdocumenten, in strijd is met het recht op privacy.

  Naar het oordeel van de Raad van State is 'op voorhand niet duidelijk of de beperking van het recht op privacy evenredig is in verhouding tot het belang om misbruik van paspoorten en reisdocumenten te voorkomen'. Daarom heeft de Raad van State besloten prejudiciële vragen te stellen aan het Hof. De Raad van State wil weten of de Europese verordening in strijd is met het recht op privacy. Daarnaast wil de Raad van State weten of de Europese verordening behalve op paspoorten ook van toepassing is op de Nederlandse identiteitskaart. Ten slotte wil de Raad van State duidelijkheid of moet worden gewaarborgd dat de vingerafdrukken niet voor andere doeleinden worden verzameld en gebruikt dan voor de afgifte van een paspoort of identiteitskaart.

  De behandeling van de hogerberoepszaken bij de Raad van State wordt geschorst, in afwachting van de antwoorden van het Hof in Luxemburg. Dit duurt naar verwachting ongeveer een jaar tot anderhalf jaar. Daarna zal de Raad van State de behandeling voortzetten en uiteindelijk definitieve uitspraken doen in de geschillen tussen de burgemeesters en de vier aanvragers. De Raad van State heeft het Luxemburgse Hof gevraagd om de vragen gelijktijdig te behandelen met een vraag die een Duitse rechter eerder dit jaar stelde aan het Hof over de geldigheid van deze Europese verordening.

  Sinds 2009 staat in de Nederlandse Paspoortwet dat voor het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart vingerafdrukken moeten worden afgegeven. Twee vingerafdrukken worden in een chip op het document opgeslagen.

  Lees hier de uitspraken met zaaknummers
  201205423/1 (Amsterdam), 201110934/1 (Nuth), 201110242/1 (Skarsterlân) en 201105172/1 (Den Haag).

  Bron: http://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/persbericht/?pressmessage_id=202

   

  Lees meer...
  Politie scant vingerafdruk op straat
   
  Door Sjors van Beek
  De politie kan sinds kort vingerafdrukken afnemen op straat en die meteen online controleren. Zo’n 125 politie-agenten bij diverse regiokorpsen lopen inmiddels rond met speciale afleesapparatuur. Een eerste proef loopt tot begin 2012, dan wordt bekeken of de apparaatjes breed worden ingezet, aldus een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. ‘De wens is wel om dit mogelijk te maken, maar we moeten nu eerst kijken of alles goed werkt’.
  Smartphone
  Het vingerafdruk-apparaatje is een soort smartphone waar een verdachte zijn vinger op legt. De vingerafdruk wordt digitaal afgelezen en via een beveiligde verbinding doorgestuurd naar de landelijke database waar vingerafdrukken in zijn opgeslagen.
  Illegalen
  De apparaatjes worden onder meer ingezet voor de intensievere controle op illegale vreemdelingen, zo liet minister Leers (Integratie) onlangs al weten. Via een koppeling met de ‘Basisvoorziening Vreemdelingenketen’ kan in de toekomst een gewone agent op straat meteen nagaan of iemand rechtmatig in Nederland verblijft. Ook kunnen politiemensen binnenkort paspoorten en andere identiteitsbewijzen op straat digitaal uitlezen en op echtheid controleren, en nagaan of iemand nog een boete heeft openstaan. Mobiel werken bij de politie vindt steeds meer ingang: sinds kort lopen er ook al proeven met digitaal boetes uitschrijven op straat. Identiteitsfraude
  Identiteitsfraude is een groot probleem voor Justitie. In de databanken van politie, Justitie, Gevangeniswezen en Reclassering staan niet altijd de juiste gegevens. Soms betreft dat een simpele tikfout, soms gaat het verder en zijn hele identiteiten verwisseld. Zo komt het voor dat anderen dan de werkelijke dader een straf in de gevangenis proberen uit te zitten. Ook is identiteitsfraude vaak gekoppeld aan gevallen van oplichting: valse inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, of aankoop van onroerend goed met een vals identiteitsbewijs. Daarnaast is er nog de identiteitsfraude op internet. Een gekaapt DigiD kan voor het slachtoffer allerlei vormen van ellende teweegbrengen.
  Jaarlijks worden in Nederland zo’n 250.000 identiteitsbewijzen ontvreemd. De meesten worden nooit teruggevonden.
  PROGIS
  Het Programma Informatievoorziening in de Strafrechtketen (PROGIS) is er op gericht een einde te maken aan alle vormen van identiteitsfraude. De eerste twee fases van dat in 2005 gestarte programma zijn inmiddels afgerond, de derde fase gaat nu van start.
   
  Lees meer...
  Vingerafdruk geen privacyschending
   
  De Nederlandse overheid mag van alle staatsburgers vingerafdrukken eisen voor in paspoorten. Dat heeft de rechter bepaald, zo weet de NOS. Het is sinds 2009 verplicht de afdrukken af te geven bij het aanvragen van een paspoort.Louise van Dijk uit Den Haag weigerde haar vingerafdrukken af te geven omdat dat een schending van de privacy en in strijd met de mensenrechten zou zijn. Ze stapte ervoor naar de rechter, die haar niet in het gelijk heeft gesteld. De vrouw heeft zelf nog niet op de uitkomst gereageerd. Eerder schreef ze op haar eigen website al dat ze momenteel zonder haar paspoort niet kan stemmen, geen huis kan kopen en geen baan kan vinden.
   
  Bron:
  http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/03/vingerafdruk_geen_privacyschen.html
  Lees meer...
  Politie maakt digitale vingerafdrukken
   
  DIKSMUIDE - De agenten van politiezone Polder kunnen voortaan digitale vingerafdrukken maken. Zo'n scanner kost 44.000euro, maar de politie kan wel veel sneller werken.
  Alle vingerafdrukken werden tot voor kort met inkt en papier gemaakt en naar Brussel opgestuurd. De oude manier van werken is iets minder nauwkeurig en het duurde bijna een maand om te weten te komen of de vingerafdrukken bekend zijn en afkomstig zijn van een mogelijke dader. Een hypermoderne scanner om vingerafdrukken te maken verhoogt de professionaliteit van het politiekorps. De officiële naam van het nieuwe toestel is fingerprint image transmission (FIT).
  'Dit nieuwe digitale toestel kan ook foto's nemen en individuele beschrijvingen opslaan. Het nemen van de vingerafdrukken gebeurt automatisch. Het apparaat stuurt ze via een mail door naar de databank van de federale overheid in Brussel. Als lokale politie weten we binnen de drie minuten of de ingestuurde vingerafdrukken bekend zijn en of ze overeengekomen met sporen die gevonden zijn op de plaats van een misdaad', zegt commissaris Wim Merlevede.

  Inbrakenplaag

  'Deze scanner draait al enkele weken proef. We hebben al 25 vingerafdrukken gemaakt en doorgestuurd. Dit gebeurt onder meer in het kader van de inbrakenplaag. Met al die vingerafdrukken proberen we mensen uit te sluiten die in verband gebracht worden met deze inbraken. Zo zuiveren we de vingerafdrukken uit van slachtoffers en getuigen en hopen we de daders te kunnen ontmaskeren', zegt Wim Merlevede.

  Negen personeelsleden van het lokale politiekorps De Polder hebben een opleiding gevolgd om met dit FIT-station te kunnen werken. Het zijn deze politiemensen die voortaan instaan voor de opleiding van hun collega's.
   
  Bron: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=E137JK1C
  Lees meer...
  Rechtszaak tegen vingerafdrukdatabase van start
  Vingerafdruk  
  Gepubliceerd: Maandag 29 november 2010
  Auteur: Brenno de Winter
   
  Er is geen reden om aan te nemen dat het centraal opslaan van vingerafdrukken onveilig is. Dat zegt het Rijk in de rechtszaak die aangespannen is door Privacy First.
  Landsadvocaat Cécile Bitter verweerde zich met dit argument tegen de poging van Privacy First en 21 burgers om via de rechter de centrale opslag van vingerafdrukken te verbieden. Vanochtend stonden beide partijen tijdens een rommelige zitting tegenover elkaar.
   
  Geen inhoud
  De staat voelt niets voor een verbod en vroeg de rechter de eisers niet ontvankelijk te verklaren, zodat de zaak niet inhoudelijk hoeft te worden behandeld. Volgens Bitter kunnen burgers ook naar de bestuursrechter als zij het niet eens zijn met de verplichte afgifte van een vingerafdruk. Inmiddels lopen er al een aantal procedures. Daarnaast zou de stichting volgens de landsavocate niet het recht hebben om deze rechtszaak aan te spannen. De rechter heeft hierover ook de nodige vragen.
  Advocaat Christiaan Alberdingk Thijm vertelde dat zijn cliënt dat toch echt anders ziet. Allereerst heeft Privacy First het doel voor de privacy op te komen en daarnaast staan zij mensen met raad en daad terzijde als zij moeite hebben met het principe van een vingerafdruk in het paspoort. Daarvoor zijn er zelfs mensen die gratis advies geven en dus kost dat geld. Albertdingk Tijm is juist verbaasd dat Binnenlandse Zaken zelf niet juridische helderheid wil.
   
  Beveiliging pico bello
  Een van de dingen die Alberdingk Thijm opvoert is de bezorgdheid rond beveiliging. “Heel veel dingen weten we nog niet”, vertelt hij. Zo is nog niet duidelijk hoe de database eruit ziet, hoe dat in detail beschermd gaat worden en vooral hoe de zoekfunctie vorm krijgt. De risico’s van misbruik zijn volgens hem groot. Daar is de landsadvocaat het totaal niet mee eens. Voor haar is juist belangrijk dat alle gegevens worden versleuteld, de vingerafdruk los wordt bewaard en het minstens zo belangrijk is dat de vingerafdrukken dubbel worden versleuteld. De beveiliging is volgens haar dus prima geregeld en de eisers kunnen niet één incident noemen waar het al is misgegaan. Men zal echt gaan voldoen "aan de hoogste" standaarden, zo zegt ze.
   
  Niet noodzakelijk
  Ook heeft Bitter weinig begrip voor het argument dat Nederland verder gaat dan veel andere landen. De Europese regels verplichten niet meer dan twee vingerafdrukken die op een chip in het paspoort komen, maar Nederland vraagt er vier. “In Frankrijk worden er acht opgeslagen. Dat zijn er dus zes meer dan de twee verplichtte”, sneerde ze tegen Alberdingk Thijm.
  Volgens Bitter is de opslag van de vingerafdruk hard nodig. De staat voert aan dat die gegevens onmisbaar zijn op het moment dat een burger zijn paspoort verliest en een nieuw paspoort wil krijgen. De controle tegen bestaande gegevens worden nu ook al uitgevoerd, stelt Bitter.
   
  Niet onder de indruk
  Toch is Alberdingk Thijm niet onder de indruk. Hij wees er herhaaldelijk op dat het doel alleen verificatie van een identiteit kan zijn en niets anders. Die identificatie bestaat uit een controle van de chip en dat is de Europese regelgeving, meer niet. Het zou tegen hoger recht zijn om dan toch door te gaan met het gebruik voor andere doelen. Daarbij wijst Alberdingk Thijm dat oorspronkelijke doel, “look-a-like”-fraude tegen te gaan, slechts een klein probleem is dat vorig jaar maar 67 keer voor kwam. Ter illustratie haalt hij twee legitimatiebewijzen uit zijn zak. “Dit ben ik en dat is het legitimatiebewijs van mijn broer", zei hij tegen de rechters. Voor de eisers is het duidelijk: de staat zal verder gaan met de database dan de bedoeling is en uiteindelijk ook opsporing gaan doen. “Daarvoor is de database niet bedoeld en dat gebeurt niet”, stelt Bitter in reactie. Of de wet door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, is onzeker. Eerst moeten de 21 burgers en de stichting ontvankelijk zijn. Dan pas spreekt de rechter zich over de inhoud uit. De rechtbank doet op 28 januari 2011 uitspraak.
   
  Lees meer...
  Vingerafdrukken zijn ons eigendom
   
  Paspoort Centrale opslag vingerafdrukken kan struikelblok worden
  Door: Remco Tomesen
  Gepubliceerd: vrijdag 13 november 2009 00:22
  Update: vrijdag 13 november 2009 07:10
   
  De staat schendt de privacy door centrale opslag van vingerafdrukken, zeggen juristen. Een proces van drie burgerrechtenclubs maakt dan ook een goede kans.
   
  Hij is in de maak, het centrale opslagpunt voor vingerafdrukken. ‘Ergens in de tweede helft van 2010 moet hij af zijn’, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dan is Nederland de unieke eigenaar van één centrale database waarin alle vingerafdrukken van Nederlanders met paspoort of identiteitskaart zijn opgeslagen.
  Burgerrechtenorganisaties Privacy First, Platform Bescherming Burgerrechten en Vrijbit vinden dat een grove privacyschending. Ze vrezen misbruik, een mogelijke aanval van kwaadwillenden op de database. Zij beginnen daarom een proces tegen de staat, werd vorige week bekend. Juristen zeggen nu dat ze met dat proces goede kans van slagen hebben.
  ‘Wat de overheid gaat doen met de opslag van vingerafdrukken, dat gaat een stap te ver’, zegt Bart Schermer, privacyjurist, verbonden aan de Universiteit van Leiden. ‘Het gaat om lichaamskenmerken die burgers weggeven aan de overheid’. Een burger die een nieuw paspoort aanvraagt en zegt dat hij zijn vingerafdruk niet wil afstaan, zou volgens hem ‘best wel eens in zijn recht’ kunnen staan.
   
  ‘De vraag is of de centrale opslag wel nodig is. Daar kun je grote vraagtekens bij zetten’, zegt jurist Arnoud Engelfriet van ICTRecht.nl. Andere landen kiezen volgens hem niet voor centrale opslag. Zij vinden bijvoorbeeld een chip op een paspoort met de kenmerken van de vingerafdruk voldoende. Daarmee kun je immers ook controleren of een vingerafdruk echt is. De paspoortwet waarin de centrale opslag geregeld is, is deze zomer door Tweede en Eerste kamer geloodst. Vanaf september moeten Nederlanders hun vingerafdruk afstaan als ze een nieuw paspoort of id-kaart aanvragen. Die vingerafdruk is Nederland door Europa ‘opgelegd’. Maar geheel op eigen initiatief besloot de Nederlandse regering om die afdrukken op te slaan in een centrale database. ‘Deze komt op één plek in Nederland te staan’, reageert het ministerie van Binnenlandse Zaken. De reden voor centrale opslag zou vooral ‘organisatorisch’ zijn.
   
  Vingerafdrukken zijn ons eigendom

  ‘Als je één centraal opslagpunt maakt, creëer je een veiligheidsrisico. Denk aan hackers die een aanval plegen’, zegt Schermer. ‘Een crimineel die vingerafdrukken heeft, kan ze bijvoorbeeld gebruiken om 100.000 valse paspoorten mee te maken. Of hij kan vingerafdrukken op een plaats delict verspreiden, om de aandacht van de echte dader af te leiden.’
  Dat laatste is trouwens alleen relevant als opsporingsdiensten de database mogen gebruiken om criminelen op te sporen. Nu mag dat nog niet, maar volgens Schermer is de kans groot dat het straks wel mag. Bijvoorbeeld als de roep om veiligheid toeneemt na een terreuraanslag. 
  De burgerrechtenorganisaties zullen eerst waarschijnlijk een gang langs Nederlandse rechters maken. Als ze daar bot vangen, komen ze uit bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
  Eerder zei in deze krant hoogleraar privacyrecht Egbert Dommering dat de database in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Vingerafdrukken zijn persoonlijk eigendom, omdat het biometrische persoonskenmerken zijn. Nederland mag dat Europees verdrag negeren, als er sprake is van dringend maatschappelijk belang.
  Maar juist die noodzaak is twijfelachtig. Engelfriet: ‘Waarom hebben andere landen níet zo’n centrale opslag nodig om paspoortfraude te voorkomen?’
   
  Trefwoorden: vingerafdruk, databank
   
  Lees meer...
  CBP: overheid behandelt burgers als potentiële criminelen
   
  Door Joost Schellevis, zaterdag 13 november 2010 14:11
  De overheid behandelt alle Nederlanders als potentiële criminelen door hun vingerafdrukken in een centrale database op te willen slaan. Dat zegt Jacob Kohnstamm, voorzitter van het College Bescherming Persoonsgegevens.
   
  VingerafdrukKohnstamm deed zijn uitspraken in het VARA-programma De Ombudsman. De voorman van het CBP verzet zich tegen het plan van de overheid om een centrale database met vingerafdrukken op te zetten. Een dergelijke database zou gevaren kunnen opleveren, ook voor mensen die 'niets te verbergen hebben', stelt Kohnstamm.
   
  De database zou immers gehackt kunnen worden, waarna een burger zou moeten gaan bewijzen dat hij het niet was die een misdaad heeft begaan. Bovendien behandelt de overheid burgers hiermee als 'potentiële criminelen', stelt Kohnstamm: zonder dat zij zich aan iets schuldig hebben gemaakt, worden hun vingerafdrukken opgeslagen, waarbij die mogelijk ook voor opsporing kunnen worden gebruikt. Op dit moment worden vingerafdrukken nog door gemeenten opgeslagen.
   
  Volgens Kohnstamm heeft de druk om privacy opzij te zetten ten behoeve van veiligheid een aantal 'ontsporingen' veroorzaakt, waarvan de vingerafdrukdatabase een voorbeeld is. Hij krijgt bijval van WRR-onderzoeker Max Snijder, die stelt dat er onvoldoende controle is op de afgifte van vingerafdrukken: het zou zeer eenvoudig zijn om een valse vingerafdruk af te geven. Ook zou de kwaliteit van sommige afdrukken zo slecht zijn, dat het systeem onbetrouwbaar wordt. Eind vorige maand ageerde een andere WRR-onderzoeker al tegen het biometrische paspoort.
  VVD-Tweede Kamerlid Jeanine Hennis-Plasschaert zegt in het programma Justitie-minister Ivo Opstelten om privacywaarborgen voor de centrale vingerafdrukdatabase te zullen vragen. Komen die er niet, dan zal het Kamerlid een pleidooi houden om van de database en de 'daar aan gekoppelde opsporingsfunctie' af te zien. Eerder had de PvdA al kritiek op de centrale opslag van vingerafdrukken, hoewel deze partij samen met VVD eerder juist groot voorstander van de database was.
   
  Bron: http://tweakers.net/nieuws/70765/cbp-overheid-behandelt-burgers-als-potentiele-criminelen.html
  Lees meer...
  Kamer wil vingerafdrukken niet in Franse database
   
  Door Joost Schellevis, donderdag 16 september 2010 10:44, views: 16.556
  De Tweede Kamer maakt zich zorgen om de bouw van een vingerafdrukdatabase door een Frans bedrijf. Kamerfracties willen de opslag niet in buitenlandse handen geven. Volgens de regering gaat het echter om een misverstand.
  VingerafdrukIn de zomer van 2009 werd wetgeving aangenomen waardoor de vingerafdrukken van alle Nederlanders die een nieuw paspoort aanvragen in een centrale database komen te staan. De Volkskrant meldt dat demissionair minister Ernst Hirsch Ballin heeft gezegd dat deze database door een Frans bedrijf wordt gebouwd. De Tweede Kamer maakt zich daar 'grote zorgen' over, aldus de krant.
  Zo reageerde PVV-Tweede Kamerlid Hero Brinkman 'geschokt'. Volgens hem wordt het beheer van de vingerafdrukken aan een andere natie toevertrouwd, zonder dat de Franse minister van Binnenlandse Zaken bij problemen ter verantwoording kan worden geroepen. Volgens VVD-parlementariër Jeanine Hennis-Plasschaert wordt in het jaarverslag van inlichtingendienst AIVD juist expliciet gewaarschuwd voor het uitbesteden van databanken aan al dan niet buitenlandse private partijen. Dat zou risico's van spionage met zich meebrengen. Ook de SP reageerde verontrust.
  Een woordvoerder van Justitie zei tegen de krant echter dat het om een 'misverstand' gaat; alleen het drukken van het paspoort zou aan het Franse bedrijf zijn uitbesteed. Minister Hirsch Ballin zou niet precies hebben geweten hoe het zat. De Kamerleden van PVV, SP en VVD zeggen echter iets anders te hebben gehoord. Van de drie bezorgde partijen is overigens alleen de SP tegen een vingerafdrukdatabase, zo blijkt uit de recentste verkiezingsprogramma's. De VVD was altijd een groot voorstander.
   
  Lees meer...   (1 reactie)
  Vingerspoor leidt sneller naar crimineel
   
  AMSTERDAM -  Dankzij onderzoek van het NFI kan de politie vanaf volgend jaar veel meer vingersporen gebruiken om misdrijven op te lossen. Nadat het vakgebied rond vingerafdrukken, dactyloscopie geheten, tijden heeft stil gestaan, komt het Nederlands Forensisch Instituut nu met een baanbrekende methode waarbij de politie straks veel meer vingersporen kan gebruiken bij het oplossen van een misdrijf. Dat zegt deskundige Marcel de Puit in de Pers. "Een vingerafdruk heeft 50 tot 150 zogenoemde Galton-punten. De Nederlandse politie heeft de norm dat tenminste tien punten in een vingerspoor overeen moeten komen met een vingerafdruk van de verdachte. Als het er minder zijn, mag het vingerspoor niet worden gebruikt als bewijs en kan de politie het dus weggooien", zegt De Puit in de krant. 
   
  Bij het wetenschappelijke model waarmee De Puit en zijn collega's nu op de proppen komen, kunnen vingersporen met vijf tot negen Galtonpunten ook gebruikt worden. "Het is een softwareprogramma dat een vingerspoor kan lezen en vergelijken met de vingerafdruk van een verdachte." In de vingersporendatabank, waarin afdrukken zijn opgeslagen van 1,6 miljoen personen, kan dan worden vergeleken. "Bijvoorbeeld: het is 10.000 maal waarschijnlijker dat dit spoor overeenkomsten vertoont met een vingerafdruk van de verdachte dan met een andere persoon die voorkomt in de databank. Vooral voor zaken waar het DNA-bewijs het laat afweten zou de nieuwe methode volgens De Puit een rol kunnen spelen. "Wij proberen het DNA en vingersporen aan elkaar te koppelen."
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl