Als je niets te verbergen hebt waarom zou je dan iemand wantrouwen?
Recente Tweets
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Laatste reacties
  Artikelen
  Foto's
  Lijst met albums

  U wordt constant gecontroleerd: privacy bestaat niet meer

  donderdag 23 mei 2013 om 06u56

  De Liga voor Mensenrechten reikt op 30 mei 2013 de Big Brother Award uit aan 'de grootste privacyschender'. “De overheid negeert de privacy niet, voor haar bestáát privacy gewoon niet meer”, zegt advocaat Raf Jespers.

  Camerabewaking©  AFP

  Camera's op elke straathoek, de uitbreiding van de GAS-boetes, nummerplaatherkenning en telecombedrijven die de gebruikersgegevens moeten bijhouden. Het zijn allemaal maatregelen die broodnodig zijn om de veiligheid van de burger te garanderen. Raf Jespers, advocaat, al dertig jaar actief in het strafrecht en lid van de Liga voor Mensenrechten, denkt er het zijne van.
  Reacties van middenveldorganisaties of individuen tegen de uitbreiding van controlemaatregelen lijken vaak een maat voor niets. “Maar ik ga niet mee in het verhaal dat de burger zich niets meer aantrekt van zijn privacy”, nuanceert Jespers. “Integendeel, er is minstens een onderhuids gevoel van bekommernis tegen de inmenging van de overheid en bedrijven.”
  1984 Als het gaat om privacy en controle wordt er niet zelden verwezen naar het beroemde boek '1984' van George Orwell. “De drie belangrijkste evoluties heeft Orwell inderdaad voorspeld”, bevestigt Jespers. “De technologische en digitale revolutie die het mogelijk maakt om, voor het eerst in de geschiedenis, iedereen permanent te controleren. Daarna was er 9/11 dat een politiek klimaat schiep om maatregelen door te voeren die daarvoor ondenkbaar waren. En ten slotte is er Europa dat de besluitvorming nog verder van de bevolking wegtrekt.”
  Dat klinkt allemaal als 'morele paniek', al nuanceert Jespers ook deze stelling. “Men heeft inderdaad van de gelegenheid gebruikgemaakt. De overheid brengt camera's, nummerplaatherkenning en GAS-boetes aan de man onder het mom van veiligheid. En dat werkt”, aldus de advocaat. “Maar dat kan ik de burger niet verwijten. Je zou kunnen zeggen: de overheid negeert of miskent de privacy. Maar het is erger dan dat. Voor haar bestaat de privacy gewoon niet meer.”
  Verantwoordelijkheden op hun kop
  Personen die zich verzetten tegen het gebruik van camera's, e-mailcontrole, de dataretentierichtlijn (Europese richtlijn die providers verplicht gebruikersgegevens bij te houden, red.) en databanken, hebben iets te verbergen. Dat zeggen althans de voorstanders. “Maar het zet de verantwoordelijkheden op hun kop”, zegt Jespers. “De burger moet niet verantwoorden waarom hij niet gezien of gecontroleerd wil worden. Het rechtelijk principe luidt dat de overheid moet verantwoorden waarom ze de burger controleert. Trouwens, tenzij men een heilige is, heeft iedereen wel iets te verbergen.”
  Absurd en duur
  Is er eigenlijk wel een alternatief voor de moderne, technologische controlemaatregelen? “Er hangen in alle bussen, metro's en trams camera's. Totaal absurd en enorm duur”, aldus Jespers. “Hang camera's gerichter op, bijvoorbeeld op risicolijnen op risicomomenten. Nu is er zelfs camerabewaking op lijnen waar sinds de afschaffing van de paardentram nooit een echt probleem is geweest.”
  Naast een efficiënter beleid, pleit de advocaat ook voor een menselijke oplossing. “Haal camera's weg in het openbaar vervoer en zet er een extra man bij. Die kan tenminste praten met de mensen en niet enkel registreren”, meent Jespers. “Maar vaak wordt de hele industrie achter de camera's en de software vergeten. Mechelen investeert tienduizenden euro's in nummerplaatherkenning, terwijl de stad met een schuld van 190 miljoen euro kampt.”
  Voorwaarden
  Volgens vele politici vraagt de bevolking om meer controle. Privacy is trouwens geen absoluut recht, aangezien het kan beperkt worden in uitzonderlijke gevallen. Denk daarbij aan een huiszoeking in het kader van een strafrechtelijk onderzoek. “Maar die uitzonderingen zijn wél onderhevig aan voorwaarden”, maakt Jespers duidelijk. “Zijn ze noodzakelijk in een democratische samenleving? Zijn ze proportioneel? Kan men hetzelfde resultaat niet bereiken op een andere manier? Met andere woorden: moeten alle nummerplaten rond Mechelen echt gecontroleerd worden? Volstaat een extra controleur op de bus niet om de veiligheid te garanderen?”
  Deze voorwaarden lijken zelden in beschouwing genomen te worden. “Op het politieke niveau kent men onvoldoende de problematiek”, zegt Jespers. “Het zou de evidentie moeten zijn om terug te vallen op de fundamentele rechten en de burgerrechten. Maar politici zijn dermate met dagjespolitiek bezig dat ze die burgerrechten zelfs niet in het achterhoofd hebben. Het bewustzijn bij het doorsnee gemeenteraadslid is hemeltergend”, vindt Jespers.
  Repressieve mentaliteit Extra verontrustend is dat de politieke top wél weet waar ze mee bezig is, maar toch op hetzelfde elan verdergaat. “De progressieve tijdsgeest van de jaren 50, 60 en 70 is omgeslagen naar een repressieve mentaliteit. De burger wordt gewantrouwd. Waarom? Omdat die van alles uitspookt? Of omdat de overheid vreest dat hij vroeg of laat op zijn achterste poten zal staan?”, vraagt Jespers zich af.
  “Het gemak waarmee men alles doorvoert, is hallucinant. De privacy is een van de onderdelen van 'de moederkoek van de vrijheden', zoals de vrije meningsuiting. De progressieve evolutie van na WOII is totaal vergeten. Dat is een van mijn grote zorgen. Als men privacy niet meer als basis voor het beleid neemt, dan vrees ik het ergste.”
  Gunther Malin / StampMedia

  http://www.knack.be/nieuws/belgie/u-wordt-constant-gecontroleerd-privacy-bestaat-niet-meer/article-4000309828750.htm


  Reacties
  What does the future have in store for radical body modification?

   George Dvorsky

  We've been modifying our appearance ever since we first figured out how to pierce skin with wood and bones. Today, our tendency to twist, morph, and expand upon our naturally given forms is very much alive and well, one that's been best expressed by the radical body modification community. And now, owing to the onset of new technologies, this subculture is ready to take body modification to further extremes.

  Top image courtesy of Rachel Haywire, organizer of Extreme Futurist Fest 2012. All inset images courtesy BMEzine.com LLC.

  To get a better sense of where body modification is headed, we spoke to Shannon Larratt, founder of the BME body modification website. Larratt is no stranger to cutting edge modifications; over the last twenty years he's had a wide set of piercings, scars, tattoos, implants, and surgical modifications. He's designed much of the jewelry and equipment involved, including the procedures themselves. Larratt is also the inventor of the very first ink-injection procedure for eyeball tattooing.

  After speaking with Larratt, it became obvious that the future is very bright (and weird) for the body modders — one that aligns very closely to the techno-savvy biohacker and transhumanist communities.

  What connection does the body modification community have with the nascent sub-culture of biohackers?

  Biohackers aren't different from body modifiers at all — they are a type of body modifier. Body modification is the catch-all term, and inside that are many smaller and often overlapping subcultures. Tattooing is, of course, the largest and best known subcommunity inside body modification, and historically it has made the biggest impact to date on the human experience. But the biohacker subculture is just as valid — and I wouldn't be surprised if we look again in a thousand years, we could be saying that it was the biohackers who set in motion the evolutionary step that made us more than Homo sapiens. That said, I will say that one of the things that makes biohackers unique from other body modification communities is that they are often more concerned with function than with form. I want to be clear that I am over-simplifying to an almost offensive degree, but tattooing for example, is all form. With the exception of shamanic tattooing that has a spiritual basis, tattooing is an aesthetic practice. Biohacking on the other hand is more concerned with the functional change or improvement the modification will give — they are the transhumanists of the body modification world. They seek to make themselves more than what they were. Not just prettier. But something new or expanded.

   Do you know of any mods that would be of interest to the biohacker community, or technophiles in general?

  Full size   One particular modification that is catching the attention of the biohacker and maker communities is RFID implants. These are the tiny RFID chips encased in a tiny glass sheath that do nothing more than bounce back an ID number — the same thing that a vet might implant in your dog in case they get lost. A small handful of people have built clever systems that use these implanted RFID chips to do things like create keyless access systems to their car, house, or computers.

  However, from my point of view this falls into the "stupid human trick" category — a lot of fun, but not really that useful. Ignoring security debates about RFIDs — both how easy they are to hack and clone, and the fact that this turns you into a trackable individual — this type of thing is much better accomplished by fingerprint scanners and other biometric tools that don't require surgery. For me where things get much more exciting is when people start implanting live electronics into their bodies. The medical community has of course been implanting electronics into people for a long time, pacemakers and cochlear implants being some of the most well-known examples, but the body modification and biohacker community is just now starting to play catch-up.

  Can you tell us more about implantable electronics?

  These days a growing number of people in the body modification community have extensive experience with complex implant manufacturing. The number of people interested in implants has grown large enough to include a great many people who have the technical skills required to design and build the electronics required. All the pieces are in place to do some really fun things. For example, I've always wanted to have an implanted wristwatch. Long ago I was a huge fan of LED and other futuristic watches, collecting the sort of stuff made by TokyoFlash.

  Making a wristwatch implant would actually be quite simple. The electronics need to be as small as possible of course. Even though implants can be quite large (a single double-D breast implant has more volume than many laptop computers at this point), if the implant is kept thin it will be inconspicuous, perhaps even undetectable without touching it. So the wristwatch would be built with surface mount components in a tight package. The LEDs would easily be visible through the skin — it's quite possible that some small backlit panels could be visible through the skin but simple round or bar-shaped LEDs would be my choice for a watch. One could do a numeric display, a geeky binary display, or even just use a single light and flash the time with morse code. You're probably not going to leave the light on all the time in order to preserve the battery, but triggering could be accomplished in many ways. An accelerometer could be used to trigger it with a specific arm motion, a pressure switch could respond to touch, or in my case, or a magnetic switch could respond to me waving my finger over it — there are many options, but whatever is chosen would have to be versatile enough to also allow the time to be set. Finally — and this is the biggest issue — there's power. You could have yourself cut open have the battery replaced — but there's no need for that. Inductive charging is easy to build, and wireless chargers are commonplace these days — personally I would include such a circuit.

   Wait a minute, won't the body reject these foreign substances? Well, once the electronics are built, they definitely need to be made biocompatible. If you just cut a hole in yourself and stick in a circuit board, neither your body or your electronics are going to thank you. More importantly, both your body and your electronics will be in serious need of repair if you do this! As with neodymium magnets, which break down when they come in contact with the body, the solution is to not let them come in contact. This is done by coating the magnet or the electronics in a layer of biologically inert silicone. It is of utmost importance that this step be done right, because the smallest point of access between the body and the electronics and the project will fail — possibly with medically disastrous consequences. This step needs to be done by someone with extensive experience with both mould making for implants with encased materials body modification. I can not emphasize enough that this is the most important step. If you screw up building the electronics, you've simply wasted your time. But if you screw up the silicone, you're risking your health. All the pieces are in place for people to start getting some very exciting live electronics implanted. Everything is ready — all it takes is for an electronics maker to team up with an implant maker, and the snowball starts rolling. On a technical level, we are already capable of doing things like the implanted cell phones in the recent Total Recall movie. The future is here, just behind the bedroom door, waiting for us. All we have to do is step through, get in bed, and start.
   
   Sure, this sounds great — but what about the risks?  Yes, of course, all of this is not without risk — significant risk perhaps. If a battery were to leak — let's not even think about exploding — and tear through the silicone somehow, noxious chemicals could be released into the body. Even in the best case scenario, the implant will have to eventually be removed, probably because it stopped working — to say nothing of obsolescence. It's not going to be as fun to upgrade your cellphone every nine months if you have to cut it out of your hand first. In the early days there will be a lot of problems so doing as much testing as possible is important. For example, after the implant is built, letting it sit in warm body temperature salt water for a few weeks to make sure the implant is solid and that the electronics can handle the temperature and environment. But even with the best testing, for the first few years, the guinea pigs need to know that things will go wrong and that they're treading unknown ground. For me, and I'm sure many other pioneers, this has always been part of the fun. Exploring dangerous new territory s a wonderful adventure, if a foolhardy one that many people don't understand the joy of and ridicule.
   
   What about magnetic implants — tiny neodymium magnets that are implanted in the finger tip? Is this still a popular add-on? 
    Absolutely — magnetic implants have actually become quite common, and I would make a very rough guess that at least a thousand of them have been implanted. They work by creating a haptic interface. The magnet moves or vibrates when it is exposed to magnetic or electromagnetic fields. This can be felt by the same nerves that are used for touch, nerves that are extremely dense and sensitive in the fingertips. They are generally placed slightly to the side of the fingertip rather than centrally in the finger pad so that they don't affect function, and they're quite tiny, having a volume comparable to a grain of uncooked rice. When the magnets move, you are aware of it, and it doesn't take long before this becomes a distinct sensation from touch. It doesn't just feel like having a tiny vibrator inside your finger, even though that's exactly what it is. It's more natural than that. For example, if you are feeling the electromagnetic bubble that comes off of a power transformer, like what your laptop might use, it feels like you're reaching out and touching an invisible bubble. That bubble has form (you can move your hand around to get an idea of the shape) and it has strength (the amount of power dictates how far the magnet is being moved inside your finger) and it even has "colour" (the frequency of the electromagnetic field alters how quickly the magnet vibrates).
   All of this is processed on a subconscious level, and it really is like having a sixth sense. It's hard to describe just how wonderful this is — our world is so rich with electromagnetism. It's such an important part of the modern world, yet most people are blind to it. Sure, you know intellectually that it's there, and you can even detect it with various tools, but it's not the same as actually sensing it. Nor are the tools as fast or convenient.
   Because I can feel the power running through cables (at household voltages anyway), and transformers are easy to detect, there are many times where I've used it to quickly diagnose hardware issues without having to pull out a multimeter. The sensitivity is high enough to detect a spinning hard drive engine through the keyboard of a laptop, or to feel a distributor firing in a car being repaired.
   Of all the body modifications I've had, my magnets may be at the top of my favorites list. They're certainly the most profound in terms of expanding my world. I've had them for a bit over seven years, and I feel like if I were to lose them I would feel blind.
   
   And what do you see happening in the more distant future?

  The real holy grail of both biohacking and body modification is of genetically engineering humans and of building new body parts. We make massive strides forward in genetics every year, and we're getting to the point where we can "print out" new organs and body parts on a 3D printer, ready to implant and integrate into the body. These things are incredibly exciting to anyone into body modification — biohackers or not — but I think they will still be some time in arriving, and at least at first will come at a huge financial cost to say nothing of the medical risk. Either way, the human body has a very exciting future before it, both in the short term and in the long term.

  However it ends up happening, I have no doubt that a slow merging of human and machine is in our future. Evolution does not move fast enough for our vision and dreams. Humans have reached a point where we are able to control our biological destiny, making us the masters of not just our health, but our morphology. I believe that body modification both prepares us and is an important first step into the undiscovered country. Image of subdermal tattoo via GearFuse. Banner and bottom image: Rachel Haywire. All other images courtesy BMEzine.com LLC.

   

  Lees meer...
  Na optreden CBP wijzigt NS gebruik reisgegevens OV-chipkaart 
  CBP-onderzoek naar gegevensverwerking OV-chipkaart voor marketingdoeleinden 
  Persbericht, 28 augustus 2012

  Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft tijdens onderzoek geconstateerd dat NS de wet heeft overtreden bij het gebruik van persoonsgegevens van OV-chipkaarthouders voor marketingdoeleinden. NS heeft naar aanleiding van deze constatering maatregelen getroffen waardoor de overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) inmiddels zijn beëindigd.
  Uit de door het CBP onderzochte verwerkingen van reisgegevens voor marketingdoeleinden bleek dat NS een gedetailleerd beeld van het reisgedrag van de OV-chipkaarthouders vastlegde. NS gebruikte deze gedetailleerde reisgegevens zonder de vereiste toestemming hiervoor van de reizigers. Daarmee leefde het vervoerbedrijf de eerder door het CBP geformuleerde voorwaarden waaronder OV-bedrijven reisgegevens mogen verwerken voor marketingdoeleinden, niet na. NS heeft zich in 2008 aan de uitwerking van de wet in de voorwaarden uitdrukkelijk verbonden.
  Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat NS persoonsgegevens van anonieme OV-chipkaarthouders verzamelde. Het OV-bedrijf gebruikte namelijk de e-mailadressen van de anonieme OV-chipkaarthouders die hun saldo via de website van NS activeerden voor direct marketingdoeleinden.
   
   
   
  Voorwaarden gebruik OV-chipkaartgegevens voor marketing
  In 2008 heeft het CBP voorwaarden geformuleerd waaronder persoonsgegevens uit het OV-chipkaartsysteem voor marketingdoeleinden gebruikt mogen worden. Daarmee verschafte het CBP duidelijkheid over wat in dit kader wel en niet mag op basis van de Wbp. NS bleek geen van deze voorwaarden na te leven, zo kwam uit het onderzoek naar voren. Omdat via de OV-chipkaart veel persoonsgegevens worden verzameld is het van groot belang dat reizigers erop kunnen vertrouwen dat dit op een verantwoorde manier gebeurt. De door het CBP gestelde voorwaarden hebben tot doel te voorkomen dat een gedetailleerd beeld van het reisgedrag van reizigers wordt vastgelegd. NS legde juist wel vast wie op welk tijdstip waar heeft gereisd ten behoeve van zijn marketingactiviteiten.
  NS heeft naar aanleiding van de eerste onderzoeksbevindingen van het CBP maatregelen getroffen om de overtredingen te beëindigen. Het CBP heeft deze beoordeeld en concludeert dat het vervoerbedrijf inmiddels voldoet aan de voorwaarden.
   
  Anonieme OV-chipkaart
  Het CBP constateerde tijdens het onderzoek dat NS persoonsgegevens, namelijk het e-mailadres, gebruikte van reizigers met een anonieme OV-chipkaart die het reizen op saldo bij NS via de website activeerden. Als een openbaar vervoerbedrijf een anonieme OV-chipkaart aanbiedt, moet de reiziger er van uit kunnen gaan dat deze OV-chipkaart door het vervoerbedrijf niet herleid kan worden tot de betreffende natuurlijke persoon. Onder anonimiteit wordt immers verstaan dat de gegevens niet tot een persoon herleidbaar zijn. NS heeft naar aanleiding van deze constatering van het CBP de e-mailadressen vernietigd en heeft aangegeven geen nieuwe e-mailadressen van anonieme OV-chipkaarthouders meer te verzamelen.
  z2011-00335
  Bron: CPB.nl.
  Lees meer...
  Grote controle politie en Belastingdienst ANPR
   
  Kampen, 26-05-2012

  Vrijdag 25 mei heeft de politie, in samenwerking met de Belastingdienst een controle gehouden op de N50. Er werden ongeveer 250 voertuigen gecontroleerd. Er werd geverbaliseerd voor de volgende overtredingen:

   

  Overbelading aaanhangwagen (1x); Geen verzekering (1x); Verlopen APK (1x); Stoppen op de autoweg (1x); Ondeugdelijke/onleesbare kentekenplaat (1x); Gladde banden auto + aanhangwagen (6x); Losse lading/niet vastgezet (2x); Losbreekreminrichting ondeugdelijk/niet aangebracht (3x); Geen rijbewijs (geen B bij E) (2x); Contourverlichting caravan ondeugdelijk (1x); Niet werkende remlichten (1x); Geen kentekenplaat aanhangwagen (1x); Geen deugdelijke bevestiging verlichtingarmatuur

  (1x).

   

  Voor het niet bij zich hebben van het rijbewijs en/of kentekenbewijs zijn diverse waarschuwingen uitgedeeld. Met betrekking tot de geconstateerde gebreken stond de Wegenwacht paraat, die ter plaatse diverse problemen heeft opgelost danwel de mensen verwezen heeft naar bedrijven,

  die het probleem konden oplossen en maakte daarvoor ook direct een afspraak, zodat men direct geholpen kon worden.

   

  Via de ANPR werden er duizenden kentekens gecontroleerd, wat resulteerde in 39 beslagen door de Belastingdienst, waarbij 10 auto's direct werden afgevoerd. Verder werd in totaal een bedrag van 53.000 Euro direct betaald door 15 personen.
   
  Lees meer...
  Minder overvallen door camera's met gezichtsherkenning
  null
   
  Het aantal overvallen is fors gedaald. Behalve bij de supermarkten en de horeca. Opstelten denkt er nu aan om ook daar meer camera's met gezichtsherkenning in te zetten.

  Het aantal overvallen lag de eerste vier maanden van dit jaar 24 procent lager dan in dezelfde periode in 2009, liet demissionair Minister Opstelten weten. Volgens de Raad van Korpschefs is dat het gevolg van een intensief project tegen overvallen, dat twee jaar geleden bij alle korpsen is gestart.

  Groot succes
  Sinds die tijd wordt er meer gesurveilleerd in winkelgebieden, worden er helikopters ingezet en zijn speciale rechercheteams geformeerd. Maar ook een proef met camera’s met gezichtsherkenning bij een juwelier en een tankstation in Rotterdam is een groot succes gebleken.

  Opstelten overweegt nu om het project verder uit te breiden. Hij wil kijken of de camera's met biometrische gezichtsherkenning ook ingezet kunnen worden in de horeca en de supermarkten. Daar is namelijk wel sprake van een stijging van het aantal overvallen.

  Gezicht gescand
  De pilot in Rotterdam, genaamd Fotoswitch, wordt uitgevoerd door het Hilversumse bedrijf Teleconnect in samenwerking met de politie en het OM. Marcel van Kersbergen, directeur van het bedrijf: "Van elke bezoeker die de winkel wil betreden wordt vooraf het gezicht gescand. Zodra de software een gezicht herkent uit de database krijgt de juwelier een negatief signaal om de deur te openen en blijft de potentiële overvaller letterlijk voor een gesloten deur staan."

  Als er toch een overval wordt gepleegd, is er altijd een foto van de dader beschikbaar die gebruikt kan worden voor opsporing en die direct kan worden toegevoegd aan de database. Als de dader het dan nog eens probeert, wordt hij herkend. De kans op nieuwe overvallen wordt daarmee verkleind en de pakkans vergroot.

  Niet fopneus-proof
  "En het is echt niet alleen geschikt voor juweliers met een 'gesloten deur'-principe. Het kan ook zeker ingezet worden bij supermarkten en de horeca." Maar het systeem is niet feilloos. Zo droegen de overvallers tijdens het tragische incident in Den Haag een fopneus en een fopbril. Van Kersbergen: "De camera is echter niet in staat om complete carnavalsmaskers virtueel af te doen en te zeggen wie daar onder zit. Het is een hulpmiddel geen tovermiddel."
   
  Bron: http://www.bnr.nl/programma/bnrzakendoenmet/188582-1205/minder-overvallen-door-camera-s-met-gezichtsherkenning
  Lees meer...
  Where to mate? 1984 please.
   
    - Travis Bickle (Robert De Niro), Taxi Driver 1976
  The use of surveillance cameras in taxis that record both sound and images hit the headlines last week, when it emerged that the City Council of the historic English city of Oxford was making them compulsory for all local private hire vehicles [1]. Many commentators were shocked by the depths to which the surveillance society had now stooped but few spotted that this phenomenon has been around for over a decade, and not just in the UK. CCTV in taxis is a worldwide development. The globalised surveillance industrial complex offers one-solution-fits-all products regardless of regional differences or actual need. Wherever taxi cameras have been introduced the measure has courted controversy and time and time again privacy laws around the world have seemingly been unable to restrain this addition to the surveillance panoply. It is through such incremental steps that societal values have and continue to be eroded. Driving a taxi undoubtedly has risks, particularly at night with an alcohol fuelled clientèle, but is there actual evidence that cameras can significantly improve driver safety? Even if cameras were effective, are they truly acceptable? Are there not other measures that could be introduced which would have less impact on the freedoms of taxi passengers?
   
  Background
  Amazingly the first city to introduce compulsory taxi cameras was not in the UK. That dubious accolade goes to Perth in Australia, where a licensing condition was introduced from mid December 1997, after an 18 month decision making, testing and development process. Other countries with cities that have compulsory taxi cameras include Canada, Norway, China, the United States, Holland and New Zealand.
   
  Bolton's brave experiment
  In the UK cameras were trialled in Bolton in 2001 [2] - cameras, recording images and sound, were fitted to ten taxis for six weeks. The trial was hailed a success because no incidents occurred. No control group was used. No independent study was produced. It was simply hailed a success by Bolton Council, the taxi drivers and the security industry firms behind the trial [3]. One of the reasons given for driver support was the hope that it would lead to cheaper insurance premiums [4]. In 2002 the then MP for Bolton South East, Dr Brian Iddon raised the trial in the House of Commons [5], calling it a "brave experiment" and asking Home Office Minister John Denham whether he agreed it should be spread throughout the country. And so Bolton became the poster city for taxi CCTV in the UK.

  On the back of the Bolton success myth, Chubb, the company whose CabWatch system had been used, touted their wares to Leicester and Cambridge City Councils who ran their own trials. As with Bolton, Chubb's system relayed sound and images to a remote video response centre. Over the next few years a string of UK councils began considering cameras as a condition of license for taxis and private hire vehicles.

  It is now commonplace for taxis to be equipped with CCTV cameras throughout the UK.
   
  Southampton Court Challenge
  In the UK Parliament in July 2007 [6] it was reported that the Southampton Safe City Partnership were sponsoring CCTV in taxi cabs. In November 2010 a driver, Keith May, who runs taxi firm K & K Hire, began legal action in the Southampton Magistrates' Court against the City Council's imposition of a condition requiring the installation of a taxi camera in one of his licensed hackney carriages. In April 2011 the court found in May's favour [7]. Southampton City Council are now appealing that decision [8]. A month after the court decision, taxi drivers held a demo in Southampton [9] to protest against the council's compulsory camera requirement. But before defenders of passengers' freedoms get too excited about the Southampton taxi drivers' stand, it is worth listening to a recent edition of the BBC Radio 4 programme 'You and Yours' [10], on which May clarified his position. May said:
  I'm not against CCTV, I'm not against CCTV at all. I'm against the conditions that this council, Southampton Council Licensing Office has imposed on us. [...] The problem we've got in Southampton is that the CCTV operates in a way that it is on 24/7, you can never turn it off, the driver's got not control of it whatsoever, so every single passenger that gets in a licensed vehicle in Southampton - their conversation's being recorded no matter whether they've done anything wrong or not. [...] What about, the taxi drivers in Southampton, private hires and taxis, majority of those vehicles gets used privately as well. The drivers own those vehicles, [?], what happens when they're taking their children down to the beach with their wife on a weekend. Why should that conversation be getting recorded?
  In other words May is saying that in his view surveilling passengers is okay as long as the driver has control over it, but surveilling a taxi driver's family is wrong. And it is worth mentioning that the court case challenged the cameras as a licensing requirement, not the right or wrong of the cameras themselves. At time of writing the judgment is not publicly available.
   
  It's all right we won't look at the footage, honest
  The response from Southampton City Council is similar to the response from licensing authorities throughout the UK and across the globe - passengers have nothing to worry about because the sound and images are encrypted and no-one's going to access them unless there's an incident. The kit being used is an example of what is often called privacy by design (PbD) or a privacy enhancing technology (PET). Aside from the fact that encryption is not as secure as many would have us believe, surely there is more at stake here? We shall return to privacy by design below.
  To understand how we got to this point let's travel back to the 1990s and look at how the taxi CCTV craze first began.
   
  Perth goes on camera
  As stated above it was in Australia that taxi compulsory CCTV was first introduced. In Perth, following a number of attacks on taxi drivers, a safety summit was held in February 1996. According to a report by Dr. Ian Radbone of the University of South Australia [11] a number of solutions were discussed and: "While the installation of a camera was not necessarily considered the most effective option, it was broadly supported because of its immediate feasibility and non-intrusiveness."
  In the 1990s the Perth cameras did not record sound.

  Radbone's February 1998 report states:

  The cameras have been compulsory for two months. What's the evidence of effectiveness so far? The TIB [Taxi Industry Board] data base has recorded a drop in reported incidents but the numbers are too small to be statistically significant at this stage.

  A November 2000 report by the Australian Institute of Criminology, entitled 'Preventing Assaults on Taxi Drivers in Australia' [12] states:

  Solid state digital technology was chosen for Perth taxis where cameras have been mandatory since December 1997; these resulted in a 60 per cent reduction in attacks on drivers within a year after introduction (Pflaum 1999).

  Note that the 60 percent reduction figure is cited as coming from one "Pflaum" in 1999. Upon closer investigation it transpires that Pflaum is a taxi driver in Germany who, in 1999, wrote an article [13] for a German Taxi Journal. In this article he gave no source or background to the 60 percent figure. Pflaum wrote:

  In Perth, Australia, where camera surveillance was made mandatory for taxicabs, attacks against cab drivers and other major troubles were reduced by 60% one year after the introduction.
  If the cameras in Perth really were such a magic bullet one has to wonder why earlier this year it was announced that the Western Australian government is set to upgrade these cameras.
   
  The Upgrade cycle
  In January 2011 it was announced that $8 million (Australian dollars) would be spent to upgrade the cameras in Perth's taxi fleet and for the first time record sound as well as images. In addition four cameras will now be fitted to each taxi, two inside and two outside. The new cameras will record continuously. The Western Australian Taxi Camera Surveillance Unit (TCSU) standard 2011 [14] states:
  The TCSU shall include at least two internally mounted cameras and two externally mounted cameras.

  The reason given by the Government of Western Australia Department of Transport [15] for the camera upgrades is that the cameras are "generally technologically outdated" and they state:

  As a result, when a crime occurs inside or outside a taxi, these existing models often do not provide the evidence necessary to prosecute the offender. A new standard is urgently needed to help make the taxi industry a safe working environment for taxi drivers and a safe transport service for passengers.
  When it is time to upgrade suddenly no mention is made of magical decreases in crime, instead action must be taken, we are told, to make taxis a safe place.
   
  Alternatives to cameras - partitions
  One alternative to cameras is the use of a partition between the driver and the passengers. Such partitions have long been a feature of the iconic London black taxi or Hackney Carriage.

  One female driver told Taxi Today Monthly in 2009 [16]:

  I have always driven a London Taxi because I value the security and safety it provides. The central partition is crucial to the job as it provides both added peace of mind and protection.
  ('Safety first for female drivers', Taxi Today Monthly, January 2009)

  Partitions can also be fitted to other vehicle types and are sometimes known as safety screens or safety shields.

  A 1999 report 'The Effectiveness of Taxi Partitions: The Baltimore Case' [17], prepared for The Southeastern Transportation Center University of Tennessee Knoxville found:

  Thus far it has been determined that shields in Baltimore taxis significantly reduce assaults on taxi drivers. Furthermore, shields are the primary reason for reduced assaults compared to other explanations such as reduced crime, drug arrests, and population.

  The shield study looked at shield implementation in Baltimore from 1991 to 1997 and included a control study. Compare this study protocol to that of the Bolton camera study mentioned above.

  Many studies report that in the United States and other countries there is a perception amongst drivers that safety partitions reduce tips by isolating the driver from the passenger and presenting a physical barrier to communication. In the UK however the partition has been viewed as a welcome addition by drivers and passengers alike. A 1970 Home Office report of the 'Departmental Committee on the London taxicab trade' [18] found:

  A large proportion of fares appreciate the privacy from the driver and the fact that they cannot be inflicted with his unwanted conversation.
  (p197, 'Report of the Departmental Committee on the London taxicab trade', Home Office, 1970)

  More alternatives to cameras
  A January 2007 report of the Taxicab Advisory Group Committee on Driver Safety to the Mayor of the City of Atlanta, Georgia [19] looked at the various alternatives to cameras. It references the comments of one of the authors of the Baltimore partition study, Dr John R. Stone who gave a speech to a 'Taxi Driver Security' conference in Montreal in 1996 [20].

  Stone explained that in 1990 following the murder of a taxi driver, the Montreal Taxi Bureau formed a Round Table group which implemented a number of safety measures including: flashing rear emergency lights and priority for 911 taxi calls, driver training and driver reports of community emergencies, media coverage and rewards for identifying taxi driver assailants, spot police inspections of taxis and passengers, a training video on tips for taxi driver safety.

  Stone told the conference that:

  Between 1990 and 1995 as a result of Round Table efforts, the number of MUC [Montreal Urban Community] taxi robberies fell dramatically by 60% from 187 annual armed robberies to 76. Furthermore, relations between taxi drivers, the police, and the community improved.

  Driving force
  So why, despite the alternatives that have less impact on the freedoms of passengers and drivers, have so many cities opted for cameras?

  A 2009 report of the Canadian 'Surveillance Camera Awareness Network (SCAN)' [21] looked at the introduction of cameras in taxis in Ottawa, Canada. The report states:

  Cab camera companies are entrepreneurial and in addition to cameras must sell the very idea of surveillance. This may require making claims regarding the deterrent effect of cab cameras, as well as the value of the footage in prosecuting crimes.
  (p7 'Camera Surveillance in Ottawa Taxicab', 'A Report on Camera Surveillance in Canada Part Two', 2009)

  The SCAN report points out that independent studies that support camera companies claims are scarce, and that:

  Our two reports for the Surveillance Camera Awareness Network demonstrate that cameras and other new surveillance measures tend to be implemented without appropriate consultation or adequate independent evaluation, which is demonstrated by the case of cab camera implementation in Ottawa.
  (p93 'Conclusion', 'A Report on Camera Surveillance in Canada Part Two', 2009)
  Surely in the face of the shortage of independent studies supporting the camera companies' claims and the multitude of alternatives that have less impact on the freedoms of drivers and passengers this is an easy win for privacy and data protection commissioners around the world? Maybe, but only to a point.
   
  Weakness of privacy laws
  In New Zealand earlier this year the Transport Agency (NZTA) sought guidance [22] from the Office of the Privacy Commissioner (OPC) following the introduction of compulsory camera Rule [23] for all taxis in major population areas. The NZTA published a letter which states:
  The OPC says it has serious concerns about the privacy implications of audio recording in taxis and plans to keep a watching brief on any moves by taxi organisations to introduce it. In addition the OPC asks that any taxi organisation planning to introduce audio recordings notify the Office of the plans so that it can monitor its use by the industry.
  (Audio recording of passengers in taxis (Letter from the NZTA) - 30/6/2011)

  In Canada the 2003/4 Annual Report [24] of the Office of the Information and Privacy Commissioner (OIPC) under "issues the OIPC has provided advice or comments on over the past year" states:

  The Motor Carrier Commission's proposal to place digital videocameras in taxi cabs in the Lower Mainland (the Information and Privacy Commissioner stated that he did not support the proposal for privacy reasons)

  On 16th November 2011 a statement from the Data Commissioner of Ireland was read on a talk radio show [25] which said they had concerns "about the proportionality and justification for installing CCTV cameras in taxis, taking account of the legitimate privacy expectations of vehicle users".

  Perhaps the strongest response to taxi cameras has come from Nevada in the United States, where in 2004 the Nevada Taxi Cab Authority introduced a regulation requiring cameras in taxis. The Taxi Cab Authority were also considering the activation of the recording systems in the event of a G-force event (a G-force event is that which alters the vehicle's inertia to such a degree that a trigger is activated) .

  When the American Civil Liberties Union opposed the regulation it was not adopted pending review. In October 2005 the Attorney General of Nevada issued an opinion [26] on the constitutional implications of recording images and sound using taxi cameras. The twelve page opinion explores whether taxi cameras that record sound and images are a breach of United States Fourth Amendment. The Attorney General concludes:

  The adoption of revised regulations which limit any video and audio recording of the camera to (1) the entry and exit of the passenger, (2) activation, when the equipment is activated by a panic button, and (3) minimal recording in the event of a G-force event, would be a limited governmental intrusion which would likely be found by a court to not violate the passengers Fourth Amendment privacy rights.

  In September 2006 a revised regulation [27] was adopted [28] that took into account the Attorney General's recommendations. The regulation still requires the compulsory introduction of taxi cameras but the camera is only activated as passengers get in or out of the taxi and when a panic button is activated by the driver. When the camera is activated, it can record still images or video and may record sound but not as a compulsory requirement.

  In the UK campaign group Big Brother Watch has launched a complaint [29] with the Information Commissioners Office (ICO) with regard to the Oxford taxi CCTV scheme. To date the ICO has not taken a strong stand on surveillance issues as the Data Protection Act that supposedly governs camera surveillance in the UK is riddled with exemptions when freedoms are removed for the stated purpose of "crime prevention", regardless of whether any evidence exists to prove the surveillance works.

  The campaign group Justice in their recent report 'Freedom from Suspicion' [30] point out that it was an English Common Law principle, laid out in Lord Camden's speech in the 1705 judgment in Entick v Carrington, upholding the rights of property owners against unlawful searches by the executive that became the basis for the guarantees of the Fourth Amendment to the US Constitution. The English Common Law still exists but alas no-one seems to remember it.

  One confusion for privacy commissioners has been the fact that recordings from taxi cameras are encrypted and only accessed by law enforcement or council officials when an incident occurs. This is the so-called "principle" of privacy by design which some commissioners have positively encouraged.
   
  Privacy by design
  In her book 'Privacy by Design ? take the challenge' [31] the Information and Privacy Commissioner of Ontario, Canada, Dr Ann Cavoukian writes:
  The use of this type of privacy-enhancing technology would thus allow for video surveillance to be conducted without the usual concerns associated with this type of surveillance. For the great majority of the surveillance footage, there would be absolutely no access or viewing of any personally identifiable information, and no unauthorized activities, such as viewing out of curiosity or "leering," would be possible. Therefore, this privacy-enhancing technology would enable both the use of video surveillance cameras and privacy to co-exist, side by side - without forfeiting one for the other: positive-sum, not zero-sum.

  Data Protection expert Chris Pounder of Amberhawk Training [32] sums up privacy by design as follows:

  Even though the process is protective of privacy one has arrived at a position that can be rewritten in a more familiar guise: "If you have nothing to hide, you have nothing to fear".

  Societal values beyond privacy
  Taxi cameras are part of a growing "just in case" mentality that treats everyone as suspects. This issue goes beyond privacy laws or the lack thereof. The principle of innocent until proven guilty is an important cornerstone of our society and a healthy society depends on the law-abiding majority being respected and trusted as they go about their daily lives.

  All around us the surveillance state is growing almost invisibly - unchecked by politicians and lawmakers who either want control or believe surveillance is universally loved, and driven by a surveillance industrial complex, ready to turn every social ill into a money making scheme. Almost every part of our society is tainted by an obsessive focus on crime and the security industry is all too willing to encourage the development of a crime-based economy.

  Those that still cherish freedom must speak out. Just be careful what you say if you're in the back of a taxi.

  Endnotes:

  Lees meer...
   
  Om bedrijven en overheden te beschermen tegen gerichte digitale spionage ontwikkelen Fox-IT en TNO de Cyber Attack Detector (CAD). De huidige beveiligingsmaatregelen tegen cybercrime zouden niet voldoen omdat die zich vooral richten op het detecteren van ongerichte en massale aanvallen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft vanuit de regeling Innovatie voor Maatschappelijke Veiligheid een subsidie van 800.000 euro aan het project toegekend.
   
  Aanvalsmethoden
  De maatschappelijke en economische impact van cybercrime neemt toe. De vraag naar een effectieve bescherming tegen cybercrime ook. De aanvalsmethoden van de digitale spion worden geraffineerder. Steeds vaker zijn er berichten over zeer specifieke en gerichte aanvallen.
  De traditionele beschermingsmiddelen zoals intrusion detection systems, firewalls, virusscanners en loganalyse bieden hier geen adequate bescherming tegen, zegt Fox-IT. Ondanks dat bekende Nederlandse voorbeelden van dit soort digitale aanvallen nog schaars zijn, is de dreiging zeer reëel. De AIVD, en MIVD waarschuwen hier dan ook voor in hun jaarverslagen. Vooral China en Rusland investeren in het nieuwe vakgebied van digitale spionage.
   
  Vroegtijdige detectie van spionage
  Doel van het CAD-project is een sensor te ontwikkelen waarmee organisaties in hun ICT-netwerk kunnen vaststellen of zij slachtoffer zijn van spionage. Vroegtijdige detectie van infiltratie betekent dat spionage of een aanval kan worden voorkomen of gestopt.
  Om dit mogelijk te maken worden in de CAD een aantal indicatoren voor cybercrime op intelligente manier met elkaar gecombineerd. Een cyberspionage aanval volgt in de praktijk namelijk een vast stramien: verleiden, besmetten, verzamelen en exfiltratie.  De CAD legt tripwires aan voor iedere stap. Elk kenmerk op zichzelf genomen hoeft geen teken te zijn van een digitale aanval, maar de combinatie van karakteristieke kenmerken kan dit wel zijn.
   
  Staatsgeheimen
  Om de ontwikkeling van dit innovatieve systeem mogelijk te maken werken Fox-IT en TNO nauw samen. Fox IT brengt haar uitgebreide ervaring met netwerkbeveiliging en het detecteren van aanvallen in het project in en TNO haar kennis op het gebied vitale ICT-infrastructuren, afwijkingspatronen en correlatie- en visualisatietechnieken. De ontwikkeling zal, inclusief een intensieve testperiode, circa twee jaar in beslag nemen. De klanten voor de CAD zijn organisaties die een mogelijk doelwit zijn van spionage. Te denken valt aan ministeries, financiële instellingen, de vitale infrastructuur en kennisintensieve bedrijven. Zij hebben geheimen te beschermen variërend van intellectueel eigendom tot staatsgeheimen.
   
  Lees meer...
   
  In 2005 poneerde de toenmalige burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten de stelling ‘Veiligheid gaat boven Privacy’. Om de veiligheid in de gemeente te kunnen waarborgen zouden de burgers privacy moeten inleveren. Opstelten toonde zich een voorstander van meer cameratoezicht en het koppelen van bestanden. En Opstelten was niet de enige die er zo over dacht. In dezelfde periode sprak de toenmalige hoofdcommissaris van politie in Amsterdam Bernard Welten zelfs van “privacy als broedplaats voor het kwaad”.
  Inmiddels lijken de gemoederen tot rust te zijn gekomen. De Commissie Brouwer-Korf analyseerde de problematiek en constateerde dat sprake is van “een vermeende tegenstelling van belangen”. Privacy en veiligheid kunnen niet zonder elkaar; in concrete gevallen moet gewoon een afweging gemaakt worden. Of zoals Annie Brouwer het zelf zei: “Haal de kramp eraf als het om privacy gaat, behandel dat niet als iets heilig-juridisch maar als een normaal beleidsterrein.” Het standpunt van de Commissie Brouwer is overgenomen door de regering. In de Kabinetsnotitie Privacybeleid is expliciet opgenomen dat het kabinet het tot zijn taak rekent om beide belangen te beschermen. Het kabinet hecht eraan te benadrukken “dat bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de zorg voor veiligheid van de samenleving niet noodzakelijkerwijs tegengestelde belangen zijn, maar  zorgvuldig tegen elkaar moeten worden afgewogen”.

  In zijn huidige rol van Minister van Veiligheid en Justitie is Opstelten nu verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid. En het behoeft geen betoog dat de belangenafweging tussen veiligheid en privacy complex blijft. Op tal van terreinen raken privacy en veiligheid elkaar. Recentelijk kreeg Nederland , en vooral gemeenten, te maken met twee pregnante kwesties.
   
  Digitale slotgrachten
  Allereerst vormen de digitale, gemeentelijke slotgrachten een veel bediscussieerd onderwerp. In september 2011 verscheen in de media het nieuws dat de wens van hoofdcommissaris Welten van Amsterdam, om een digitale slotgracht rond de gemeente Amsterdam te realiseren, eind dit jaar in vervulling zou gaan. De methode ANPR, die tot nu alleen wordt gebruikt voor de controle van vervuilde vrachtauto’s, kan vanaf eind 2011 ook gebruikt worden voor de opsporing van overlastgevende taxichauffeurs en jeugdige criminelen. Het CBP heeft in januari 2009 een rapport uitgegeven met richtlijnen voor het gebruik van de methode ANPR. Een van de richtlijnen was dat gemeenten alleen de HIT-gegevens mochten bewaren, nadat was gebleken dat de no-HITS ook werden bewaard. Ook was er discussie over het termijn waarop die gegevens bewaard mochten worden. Opstelten komt nu met een wetsvoorstel om een bewaartermijn van 4 weken in te stellen voor de no-HIT gegevens. Het CPB  vindt dat op die manier alle bestuurders van auto’s potentiële verdachten worden. Door menigeen wordt de vraag opgeworpen of het wetsvoorstel de toets van artikel 8 EVRM (het rechtop privacy) wel kan doorstaan.
   
  Datalekken
  Een tweede, actueel privacythema waarmee gemeenten te maken hebben, is het datalekken. Op 29 april 2011 schreven staatssecretaris Teeven en minister Donner nog aan de Eerste Kamer dat zich “in het ons omringende buitenland met een zekere regelmaat ernstige incidenten (hebben) voorgedaan waarbij grote hoeveelheden persoonsgegevens in het openbare domein zijn gebracht als gevolg van ontoereikend gebleken beveiligingsmaatregelen.” Zij lieten daarop volgen dat “Zulke incidenten kunnen zich ook in Nederland voordoen”. Deze voorspelling werd snel bewaarheid. In juli 2011 werd ingebroken op computersystemen van Bij DigiNotar, het bedrijf dat onder meer aan veel gemeenten beveiligingscertificaten voor websites verkoopt, was virtueel ingebroken.. De hackers bleken honderden frauduleuze beveiligingscertificaten te hebben aangemaakt. Als gevolg van de hack was het gebruik van DigiD niet  langer veilig. Het risico bestond op het lekken van persoonsgegevens die burgers  achterlieten op de op dat moment niet beveiligde sites.

  In de stroom van publicaties die hierop volgde, kwam ook het misbruik van DigiD vol in de belangstelling. Binnen afzienbare tijd zal daarom een meldplicht datalekken worden ingevoerd, die gaat gelden voor de ‘verantwoordelijken’. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten om die beveiliging op orde te hebben.
   
  Hester de Vries is partner bij het advocatenkantoor Kennedy Van der Laan
   
  Lees meer...
  Android Ice Cream Sandwich met gezichtsherkenning?
   
  Over gezichtsherkenning wordt al steeds vaker gesproken, alleen in het kader van privacy en de strenge wetgeving die privacy beschermt wordt deze techniek nog zeer weinig gebruikt. Maar nu is uitgelekt dat er op de Google Nexus Prime, het eerste toestel dat draait op de Android versie Ice Cream Sandwich, een applicatie gevonden onder de naam ‘FaceLock.apk’. De verwachting is nu dat dit een applicatie / toepassing is waarmee je de Google Nexus Prime kunt unlocken door alleen maar je gezicht te tonen. Hij scant je gezicht en herkent dat jij het bent. Vervolgens heft het besturingssysteem de toetsblokkering op. Dit is juridisch gezien een veilige toepassing van gezichtsherkenning. Maar je kunt je voorstellen dat dit hiervoor nog veel meer interessante applicaties te bedenken zijn.Naast gezichtsherkenning zit er op Google Nexus Prime ook de Google Wallet toepassing. Een van de grootste initiatieven om mobiel betalen goed van de grond te krijgen.
   
  Lees meer...
  Europese privacytoezichthouders niet overtuigd van noodzaak en proportionaliteit van Europees voorstel voor traceren terrorismefinanciering 
   
  Mededeling, 10 oktober 2011
  De Europese privacytoezichthouders hebben in een brief aan de Europese Commissie hun bezorgdheid geuit over de ontwikkeling van een Europees programma voor het traceren van terrorismefinanciering, het Europese Terrorist Finance Tracking System (TFTS). Hoewel er nog geen uitgewerkt voorstel ligt voor zo’n Europees systeem, benadrukken zij dat zij niet overtuigd zijn van de nut en noodzaak van een dergelijk systeem.
  De Europese privacywaakhonden, verenigd in de Artikel 29-werkgroep, hebben hun bezorgdheid geuit over het plan om een Europees TFTS op te zetten in een brief aan Eurocommissaris Malmström (Binnenlandse Zaken). Deze brief van 29 september 2011 is een reactie op de Mededeling die de Commissaris eind juli presenteerde. Het TFTS is bedoeld als de Europese tegenhanger van het huidige Amerikaanse Terrorist Finance Tracking programma (TFTP), dat na de aanvallen van 11 september 2001 is opgezet om na te gaan langs welke weg terroristen hun activiteiten financieren. Dit programma geeft bepaalde justitiële instanties toegang tot een databank met informatie over internationale banktransacties. Deze instanties kunnen door daarin te zoeken mogelijke sporen vinden van financiering van (de voorbereiding van) terroristische activiteiten. De Mededeling van de Commissie bevat nog geen uitgewerkt voorstel voor het Europese TFTS, maar gaat in op algemene elementen van zo’n systeem. In de komende maanden zal de Commissie de verschillende mogelijkheden tegen elkaar afwegen, waarna zij naar verwachting met een concreet voorstel zal komen. Gezien de principiële bezwaren betreffende de noodzaak en de proportionaliteit van het systeem, in welke vorm dan ook, voelen de Europese privacytoezichthouders zich genoodzaakt nu al te reageren. Wat de Europese privacytoezichthouders betreft is er geen overtuigend en onweerlegbaar bewijs voor de noodzaak en proportionaliteit van een Europees TFTS. In de brief roepen zij daarom de Commissie op zulk bewijs te leveren op het moment dat zij een definitief voorstel presenteert. Duidelijk moet worden gemaakt dat TFTS het doel dient dat ermee wordt beoogd, namelijk het bestrijden van terroristische activiteiten. De opstellers van de brief benadrukken dat het verzamelen van informatie “die misschien ooit nog wel eens van pas zou kunnen komen” onvoldoende basis is om een dergelijk systeem op te zetten. De Europese privacytoezichthouders behandelen in hun brief aan de Commissie ook andere aspecten van het systeem, zoals:
  • de internationale verstrekking van grote hoeveelheden informatie
  • de verschillende soorten informatie die wordt gegenereerd en gedeeld
  • bewaartermijnen
  • de rechten van de betrokkenen.
  Wat dit laatste betreft benadrukken zij dat betrokkenen altijd het recht moeten hebben op inzage in hun eigen persoonsgegevens en dat dit inzagerecht correct en volledig moet worden ingevuld. De Europese privacytoezichthouders zullen de discussie over het Europese TFTS kritisch volgen en wanneer daar aanleiding toe bestaat met aanvullende standpunten komen.
   
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl