Als je niets te verbergen hebt waarom zou je dan iemand wantrouwen?
Recente Tweets
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Laatste reacties
  Artikelen
  Foto's
  Lijst met albums
  Microsoft toon toekomst gezichtsherkenning
   
  Gepubliceerd: Donderdag 10 maart 2011
  Auteur: Loek Essers
  Gezichtsherkenning wordt vooral toegepast bij digitale foto's. Microsoft heeft nu een techniek ontwikkeld waarmee gezichten automatisch in videobeelden worden herkend, ook op lage resolutie.
  De gezichtsherkenning die door het ontwikkelteam van Microsoft is gemaakt is bedoeld voor gaming op de Xbox, maar kan ook zeker in de communicatietechnologie worden gebruikt, licht de softwaremaker toe op zijn site. "Een televisie of Xbox kan in de nabije toekomst mensen in de woonkamer herkennen. Home video wordt automatisch geannoteerd en doorzoekbaar gemaakt en tv-kijkers worden in staat gesteld om informatie op te zoeken over een onbekende acteur, atleet of zanger door alleen maar naar hen te wijzen op het scherm", legt het ontwikkelteam iLabs uit. Gezichtsherkenning wordt al gebruikt in de huidige versie van de Xbox Kinect.
  OneVision kan gebruikt worden voor het herkennen en volgen van gezichten in foto's en video's. Naast de genoemde mogelijkheden denkt Microsoft aan gebruik van de technologie bij authenticatie, het monteren van video en het online zoeken naar personen. 
   
  Automatisch
  OneVision Video Recognizer, zoals de techniek voluit heet, maakt gebruik van een offline proces om de gezichten te herkennen. "De 'recognizer' detecteert gezichten in de video en geeft een uniek ID aan alle scènes waarin dezelfde persoon voorkomt", aldus het iLabs team. Ieder gezicht wordt getagd en elk gezicht wordt in de rest van de video automatisch herkend, ook als meer dan één persoon in beeld is en ook als de persoon in kwestie niet direct in de camera kijkt, belooft de softwaregigant.  De video van een lange tape, bijvoorbeeld afkomstig van een beveiligingscamera, kan dus worden ingeladen om vervolgens automatisch na te gaan wanneer een bepaalde persoon in beeld is. Volgens Microsoft hoeft de video niet van hoge kwaliteit te zijn, OneVision werkt ook met webcambeelden.
   
  Minority Report
  Niet iedereen ziet alleen de voordelen van deze techniek. The Next Web bijvoorbeeld roept beelden op van de film Minority Report, waarin een irisscan dienst doet om relevante reclame te tonen. Het is niet onvoorstelbaar dat dit in de toekomst mogelijk is met OneVision.
  iLabs heeft twee video's vrijgegeven waarin OneVision wordt gedemonstreerd. Wanneer de techniek beschikbaar komt is onbekend.
   
  Lees meer...
  Schiphol test volledig automatische bodyscan
  SCHIPHOL -  Luchthaven Schiphol is deze week begonnen met een proef waarbij het niet meer nodig is dat beveiligingsmedewerkers de beelden van bodyscans bekijken. De apparaten doen nu zelf al het werk. Zij waarschuwen het aanwezige personeel als iemand iets op zijn lichaam heeft verborgen en melden ook waar dat zit.
  Dat heeft een woordvoerster van Schiphol donderdag gezegd. De luchthaven heeft twee van de zestien bodyscans zo aangepast dat die alles zelf doen. Bij de andere apparaten moet een beveiligingsmedewerker de beelden nog bekijken. In verband met de privacy van de gecontroleerde persoon zit diegene wel op een flinke afstand van de plek waar de scan plaatsvindt.
  Reizigers op Schiphol zijn overigens niet verplicht om zich met een bodyscan te laten controleren. Zij kunnen er ook voor kiezen om door de detectiepoortjes te lopen en zich zo nodig te laten fouilleren.
   
  Schiphol_test_volledig_automatische_bodyscan__.html
  Lees meer...
  Wet bescherming persoonsgegevens
   
  Hoe zat het ook alweer.
   
  De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met de persoonsgegevens. Sinds 1 september 2001 is de Wbp van kracht. De wet geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van de instanties of bedrijven die gegevens gebruiken.
   
  De Wbp stelt eisen aan de verwerking van persoonsgegevens. Een organisatie
  • mag persoonsgegevens alleen verzamelen en verwerken als daar een goede reden voor is. Of als de betrokken burger toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens.
  • mag niet meer gegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld
  • mag de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, 
  • moet passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de gegevens te beschermen.
  • moet de verwerking in veel gevallen melden (zie hieronder);
  • moet de betrokken burger in principe altijd informeren over de gegevensverwerking.      
  Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) controleert of bedrijven en instanties zich aan de Wbp houden.
   
  Meer informatie

  Bron: http://www.justitie.nl/onderwerpen/opsporing_en_handhaving/wbp/

  Lees meer...
  Computer neemt grenscontrole op Schiphol over
   
  SCHIPHOL (ANP) - Veel Europese passagiers hoeven vanaf volgend jaar niet langer op Schiphol bij de marechaussee in de rij te staan om hun paspoort te laten controleren. Ze kunnen de grens passeren door hun paspoort door een apparaat te halen. Dat controleert de identiteit van de reizigers via gelaatsherkenning.
  De luchthaven Schiphol houdt een proef van twee jaar met dit systeem, waarvan Europeanen met een biometrisch paspoort gebruik kunnen maken. De 'paspoortcomputer' leest de biometrische kenmerken op een reisdocument uit. Die worden vergeleken met een foto die ter plaatse van de reiziger wordt gemaakt. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Justitie gezegd na berichtgeving in de Volkskrant.
  Het experiment moet de rijen bij de douane op Schiphol verkorten.
   
  Bron: ANP
   
  Lees meer...
  DNA-verwantschapsonderzoek bij aanpak criminaliteit
   
  2009
  Minister Hirsch Ballin van Justitie wil het zogeheten DNA-verwantschapsonderzoek gebruiken bij de aanpak van criminaliteit. Het gaat in het strafrecht om een nieuw type DNA-onderzoek dat kan uitwijzen of een bloedverwant van de persoon van wie het DNA door politie en justitie is onderzocht, de mogelijke dader is van een misdrijf. Verwantschapsonderzoek is al bekend van bijvoorbeeld de vaststelling van ouderschap en gezinshereniging in asielprocedures, maar kan ook van betekenis zijn voor de opheldering van strafbare feiten. In de praktijk bestaat er een dringende behoefte om verwantschapsonderzoek toe te passen. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de bewindsman vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
  Als het klassieke DNA-onderzoek geen resultaten oplevert, kan onder omstandigheden met behulp van verwantschapsonderzoek de identiteit van een verdachte alsnog worden vastgesteld of kan een mogelijke verdachte worden uitgesloten. Celmateriaal bevat namelijk niet alleen informatie over de donor van dat materiaal, maar ook over bloedverwanten. Het gaat om erfelijk materiaal dat mensen voor de helft met hun vader en voor de helft met hun moeder delen. Doordat DNA-profielen van bloedverwanten in een bepaalde mate met elkaar overeenkomen, kan op basis van een vergelijking tussen het DNA-profiel van een bekende persoon en een DNA-profiel uit een spoor van een onopgelost misdrijf duidelijk worden of het spoor afkomstig kan zijn van een bloedverwant van die persoon. Dit kan bruikbare informatie opleveren in het opsporingsonderzoek.
  Toepassing van verwantschapsonderzoek is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zo wordt voorgesteld om actieve bevraging van de DNA-databank pas in te zetten als ultimum remedium voor de oplossing van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven. Een zoekactie in deze databank wordt alleen toegestaan als er sprake is van een volledig of vrijwel volledig DNA-profiel van een spoor. Verder is een schriftelijke machtiging van de rechter-commissaris nodig voor verwantschapsonderzoek met behulp van de DNA-profielen uit de DNA-databank. Dit is een extra waarborg gelet op de ingrijpendheid van deze bevoegdheid voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen.
   
  Het wetsvoorstel maakt het ook mogelijk dat DNA-onderzoek naar uiterlijk waarneembare persoonskenmerken wordt uitgebreid naar het overleden slachtoffer van een misdrijf waarvan de identiteit onbekend is. Tot nu toe kon dat alleen bij een onbekende verdachte.
   
  Meer informatie

  Bron: http://www.justitie.nl/actueel/persberichten/archief-2009/91013dna-verwantschapsonderzoek-bij-aanpak-criminaliteit.aspx?cp=34&cs=579

  Lees meer...
  "130.000 Nederlanders slachtoffer identiteitsfraude"
   
  Identiteitsfraude in Nederland is een veel groter probleem dan tot nu toe gedacht, zo beweert documentenvernietiger Fellows na een marktonderzoek waaruit blijkt dat 130.000 Nederlanders slachtoffer zijn geworden. De Nederlandse bevolking maakt zich echter, in verhouding tot andere Europeanen, het minst zorgen over het risico op identiteitsfraude. Bijna iedereen in Nederland is bekend met deze vorm van criminaliteit, toch denk slecht 43% dat hij of zij zelf risico loopt. Een belangrijke reden hiervoor is het gebrek aan informatie. Zo zouden burgers niet weten hoe persoonlijke informatie wordt gestolen en dit te voorkomen is. Daardoor
  blijven burgers erg nonchalant met vertrouwelijke en persoonlijke informatie omgaan.
  Van dertig huishoudens werd het huishoudelijk afval onderzocht. 90% Van het gevonden papierafval bleek persoonlijke informatie te bevatten. Van de gevonden documenten bevatte 23% fraudegevaarlijke gegevens en fraudegevaarlijke combinaties van gegevens. Voorbeelden van deze combinaties zijn bijvoorbeeld papieren met daarop een MSN gebruikersnaam en wachtwoord, intacte acceptgiro’s en kopieën van identiteitsbewijzen. Alle gevonden documenten waren nog geheel herkenbaar.
   
  Lees meer...
  Nieuwe regels paspoort en de Nederlandse identiteitskaart
  Folder "Nieuw reisdocument nodig?"
  Vraag: Kan ik exemplaren van de folder "Nieuw reisdocument nodig?" bestellen?
  Antwoord: Neen. Het is niet mogelijk de folder "Nieuw reisdocument nodig?" te bestellen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft de folder huis-aan-huis laten verspreiden. De folder is wel te downloaden op deze website (http://www.paspoortinformatie.nl/). Kies op de homepage voor de optie "Downloads" en dan treft u de folder in het menu aan de rechterkant van uw scherm aan.
   
  Invoering vingerafdrukken
  De Nederlandse reisdocumenten moeten op grond van Europese regelgeving vanaf 28 juni 2009 vingerafdrukken in de chip bevatten. Dit vloeit voort uit de verordening (EG) nr. 444/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 28 mei 2009 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2252/2004 van de Raad betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten. Vanaf 28 juni 2009, de datum voor de invoering van vingerafdrukken in de Nederlandse reisdocumenten, worden de vingerafdrukken opgenomen in de diplomatieke paspoorten en in dienstenpaspoorten. Deze reisdocumenten worden uitgegeven door de minister van Buitenlandse Zaken en de Gouverneurs van de Nederlandse Antillen en Aruba. In het reguliere paspoort en de Nederlandse identiteitskaart worden de vingerafdrukken in de reisdocumenten opgenomen vanaf 21 september 2009.
   
  Er worden maximaal vier vingerafdrukken opgenomen bij het aanvragen van een reisdocument. Alle vier de vingerafdrukken worden opgeslagen in de (decentrale) reisdocumentenadministratie en 2 van deze vingerafdrukken komen in de chip. De Nederlandse identiteitskaart en het paspoort bevatten al sinds augustus 2006 een chip. Van kinderen onder de 12 jaar worden geen vingerafdrukken opgenomen. Voor vragen en antwoorden naar aanleiding van de invoering van de vingerafdrukken in de Nederlandse reisdocumenten, klik hier
   
  Kinderen niet meer bijschrijven in het paspoort van hun ouder(s) 
  Bijschrijvingen van kinderen in het paspoort van ouder(s) blijven geldig tot 26 juni 2012. Daarna moeten kinderen een eigen reisdocument hebben. Dit is het gevolg van een wijziging van de Europese verordening die voorschrijft waaraan reisdocumenten moeten voldoen. In de gewijzigde verordening wordt het beginsel van één persoon per paspoort (1p-1p) geregeld. Geregeld wordt ook dat de invoering van het 1p-1p beginsel uiterlijk 3 jaar na de inwerkingtreding van de verordening van kracht wordt. Het 1p-1p beginsel zal op 26 juni 2012 van kracht worden. Vanaf dat moment kunnen bijschrijvingen niet meer worden aangevraagd en zijn bestaande bijschrijvingen niet meer geldig. Geldig blijft wel het document van de houder waarin de bijschrijvingen zijn geplaatst, totdat de datum geldigheid op het reisdocument is verlopen. De paspoortregelgeving zal worden aangepast in verband met het vervallen van de mogelijkheid tot bijschrijving.
   
  Afschaffing gratis Nederlandse identiteitskaart 14-jarigen
  Om de kosten van het 1p-1p beginsel voor burgers te beperken valt met ingang van 1 januari 2010 de prijs van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK) voor jongeren tot en met 13 jaar onder het jeugdtarief. De prijs van een NIK is dan vergelijkbaar met de prijs van de huidige bijschrijving. Om dit te financiëren wordt met ingang van 1 januari 2010 de eenmalige gratis NIK voor 14-jarigen afgeschaft. Het aanvragen van een gratis NIK kan nog tot en met uiterlijk 31 december 2009. Jongeren die binnenkort 14 jaar worden krijgen van hun gemeente een brief waarin ze worden geinformeerd over de mogelijkheid tot het aanvragen van een gratis NIK.
   
  Met geldig Nederlands paspoort gewoon naar de VS
  Met een geldig Nederlands paspoort kan gewoon zonder visum naar de Verenigde Staten worden gereisd. Dit geldt ook voor paspoorten die zijn uitgegeven voor 28 augustus 2006. Deze paspoorten bevatten geen chip. 
   
  Visumplicht voor noodpaspoorten
  De VS laten echter geen mensen meer toe die reizen met een noodpaspoort zonder chip. Voor noodpaspoorten zonder chip geldt vanaf 1 juli 2009 een visumplicht. Dat betekent dat met een Nederlands noodpaspoort alleen naar of via de VS kan worden gereisd met visum, omdat Nederlandse noodpaspoorten chiploos zijn.
   
  De VS kunnen een uitzondering maken voor aantoonbare noodsituaties, zoals een overlijdensgeval in de familie of vanwege een dringende medische noodzaak. 
  Een noodpaspoort kan op Schiphol worden aangevraagd door mensen die op het laatste moment niet beschikken over een (geldig) reisdocument en die wel in aanmerking komen voor een reisdocument. De eis dat kinderen over een eigen paspoort dienen te beschikken voor reizen naar de VS is al enkele jaren van kracht.
   
  De officiële informatie over de toelatingseisen tot de Verenigde Staten is te vinden op de internetsite van het Amerikaanse consulaat.
   
  bron:http://www.paspoortinformatie.nl/content.jsp?objectid=4495
  Lees meer...
  Man onterecht als overvaller vermeld op overvallersgezocht.nl
   
  Den Haag, 8 september 2009
  De politie Amsterdam-Amstelland en het Openbaar Ministerie hebben de privacy van een man geschonden door zijn foto en signalement onterecht op de website overvallersgezocht.nl te vermelden. Dit stelt de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, in een vandaag verschenen rapport naar aanleiding van een klacht van de man. De ombudsman oordeelt dat er te veel twijfels over de zaak waren om informatie via internet te verspreiden. De ombudsman beveelt de minister van Justitie aan eventuele nadelige gevolgen voor de man ongedaan te maken en te zorgen voor een meer zorgvuldige besluitvorming rond de plaatsing van dit soort vermeldingen op internet.

  Om vermoedelijke daders op te sporen, kunnen politie en justitie besluiten de hulp in te roepen van het publiek. Dit kan bijvoorbeeld door opsporingsberichten voor de televisie, in de krant, maar ook op internet. Zo kan de politie op een website zoals overvallersgezocht.nl foto's en signalementen van vermeende overvallers plaatsen. Ook de foto en signalement van een man kwamen hierop terecht, nadat hij samen met een vriend bewakingscamera's in een supermarkt zou hebben gefilmd. Hij diende een klacht in bij de Nationale ombudsman, omdat hij op de website vermeld stond als iemand die een overval wilde gaan plegen.
   
  Privacy geschonden
  Als de politie iemands signalement op een website plaatst, mag er geen twijfel over bestaan dat zo iemand iets strafbaars heeft gedaan, aldus de ombudsman. Zo'n vermelding op internet heeft namelijk grote gevolgen voor iemands privacy. De vermelding kan eenvoudig worden verspreid, bewerkt en niet of moeilijk worden verwijderd. In het geval van deze man bestond wel degelijk twijfel over de strafbaarheid van zijn handelen. Bovendien hebben de politie en het Openbaar Ministerie zich volgens de ombudsman niet aan de regels gehouden die gelden voor vermelding van opsporingsberichten. Zo is het opsporingsbericht niet eerst vermeld op de officiële politiewebsite Politie.nl en ging het niet om een gepleegd delict of poging tot diefstal met geweld of bedreiging. Door de foto en signalement van de man toch op overvallersgezocht.nl te plaatsen, hebben de politie en het Openbaar Ministerie zijn privacy geschonden.De Nationale ombudsman beveelt de minister van Justitie aan de mogelijke nadelige gevolgen voor de man te verhelpen. Ook vraagt hij de minister om te zorgen voor een meer zorgvuldige besluitvorming voor het plaatsen van opsporingsberichten op websites, technische voorzieningen om verspreiding van deze opsporingsberichten via internet te voorkomen en overleg met het College Bescherming Persoonsgegevens over deze kwesties.
   
  Noot voor de redactie, niet voor publicatie
  Lees meer...
  Man jarenlang slachtoffer van identiteitsfraude
   
  (Novum) - De Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer heeft een man uit de brand geholpen die door verschillende overheidsinstanties jarenlang van het kastje naar de muur werd gestuurd terwijl iemand zijn identiteitskaart misbruikte. De man had in 2005 een identiteitskaart aangevraagd bij de Brabantse gemeente Heeze-Leende. De container waarmee de kaart werd vervoerd, werd echter gestolen.
  De gemeente liet de man niets weten en bestelde een nieuwe kaart. Dat de eerste kaart was gestolen, ontdekte de man pas toen iemand die kaart op verschillende manieren had misbruikt. Zo werd op naam van het slachtoffer een bedrijf bij de Kamer van Koophandel ingeschreven dat alleen verlies maakte. Later kreeg hij talloze brieven van incassobureaus en moest hij voor de rechter verschijnen. Hem werd zelfs verweten een graafmachine te hebben gehuurd zonder deze terug te brengen.Het slachtoffer trok bij de gemeente, TNT Post, de Kamer van Koophandel, het ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie aan de bel, maar deze gaven niet thuis. Ze lieten hem volgens de ombudsman weten alles 'heel erg' te vinden, maar ondernamen geen actie.
   
  Man_jarenlang_slachtoffer_van_identiteitsfraude.html
  Lees meer...
  Identificatieplicht stemmen wettelijk geregeld
   
  Persbericht | 13-03-2009
  De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd de volgende zaken te regelen in een wetsvoorstel om het stemmen in een willekeurig stemlokaal mogelijk te maken.
  • de invoering van identificatieplicht bij het stemmen;
  • de introductie van één model stempas;
  • één landelijke termijn voor het aanvragen van een vervangende stempas;
  • de verplichting om 25 procent van de stemlokalen toegankelijk te maken voor de kiezers met een lichamelijke beperking;
  • herformulering van de bepaling met betrekking tot het stembiljet om een aangepast model stembiljet vast te kunnen stellen voor kiezers met een visuele beperking.
  Het wetsvoorstel is sinds de zomer van 2006 in behandeling bij de Tweede Kamer, maar is aangehouden in afwachting van de eindrapportage van de Adviescommissie Inrichting Verkiezingsproces. Omdat het wetsvoorstel voor de inrichting van het verkiezingsproces nog de nodige tijd vergt, is besloten met dit wetsvoorstel verder te gaan
   
  _stemmen_wettelijk_geregeld
  Lees meer...
  Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl